Chinese | English | Vietnamese

Hòa Thượng Tuyên Hóa qua sự hiểu biết của tôi

Ngài là người an lạc nhất mà tôi từng biết

Kuo T'san (*)

 

Thật khó để viết về một người đặc biệt như Sư Phụ. Những ranh giới làm hạn chế hầu hết chúng ta lại không tồn tại đối với Ngài.  Tâm lượng Ngài vô hạn, nhiếp thọ tất cả mọi người – người giàu hay kẻ nghèo, lãnh đạo của quốc gia hay dân thường, trẻ em và người già, người theo Phật giáo hay Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, người Do Thái, người Châu Á, châu Mỹ hay châu Âu. Ngài thấu rõ mọi khác biệt giữa chúng ta, hoàn toàn hiểu rõ tất cả chúng ta, nỗ lực hết sức để đưa Phật pháp vào tâm ta và mở rộng tâm lượng chúng ta. 

Nhưng với tôi, điều kỳ diệu nhất ở Sư Phụ là sự giản dị mộc mạc của Ngài. Những gì Ngài làm đều là chân thật, không giả dối. Ngài luôn là một người như chúng ta. Ngài làm mọi việc như một con người bình thường; không bao giờ thu hút sự chú ý của mọi người vì mình là một người đặc biệt hoặc hơn những người khác. Ngài không bao giờ yêu cầu người khác phải tin Ngài, nhưng Ngài khuyến khích chúng ta hãy tin vào chính mình. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao khi người thường có thể thành Phật?

Trong 20 năm, tôi may mắn được làm đệ tử Ngài, tôi đã dõi theo Ngài, thấy Ngài hoàn toàn vì pháp quên mình, xả thân cứu giúp mọi người. Nếu có thể giúp mọi người, dù là việc nhỏ nhất Ngài cũng không từ, không dành một khắc nào nghĩ cho bản thân. Tuy nhiên, Ngài là người hạnh phúc nhất mà tôi từng biết. Đó là niềm vui trong pháp và sự hài hước không bao giờ mất đi trong những thời khắc khó khăn.  Tôi chỉ cầu mong chúng ta có thể thấy rõ mọi khác biệt hão huyền mà chúng ta dựng lên giữa mình và người, cùng nhau tu hành với pháp hỷ sung mãn để đền ân từ bi của Sư Phụ.

 

Tôi nghe Ngài kể nhổ cỏ bên đường,

Đôi tay trần chùi dọn nhà cầu

Làm những việc người khác không thể,

Không chỉ một lần - mà nhiều lần.

 

Tôi thấy Ngài bước xuống chiếc xe,

Sau chuyến đi kéo dài nhiều giờ.

Ngài không nghỉ dẫu là một khắc,

trước khi Ngài bước vào thuyết pháp.

Không chỉ một lần - mà nhiều lần

 

Tôi đã quan sát Ngài bố thí

Những gì Ngài có cho mọi người

Thức ăn, quần áo, niềm hoan hỷ,

Thậm chí cả Vạn Phật Thánh Thành

Ngài bố thí cho tất cả chúng sanh

Những gì khiến tha nhân hạnh phúc,

Không chỉ một lần - mà nhiều lần

 

Tôi từng ở đó và chứng kiến

khi Ngài biến chuyện khó thành nhỏ,

Hay chuyện nhỏ lại hóa thành không,

Đôi khi chỉ với một nụ cười

 Hay chỉ cần một vài câu nói,

Không chỉ một lần - mà nhiều lần

 

Tôi quan sát Ngài đưa những người

không hòa hợp đến được với nhau

Đông Tây Nam Bắc cùng góp sức

Không chỉ một lần - mà nhiều lần

 

Tôi thấy lòng đại bi của Ngài

Làm cảm động khiến người thay đổi

Họ hoàn toàn thay đổi cuộc đời

Từ tà sang chánh, tiểu thành đại

Không chỉ một lần - mà nhiều lần

 

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ngài

làm bất cứ việc gì ích kỷ,

Hay quên người mà bảo vệ mình,

Hay hành vi tư lợi cá nhân.

Không có lần nào – chẳng bao giờ.

 

Ghi chú của Ban Việt Dịch:

Venerable Master Hsuan Hua with children

Hòa Thượng chuyện trò cùng càc em học sinh và Cô Terri Nicholson  tại Vạn Phật Thánh Thành (hình chụp đầu thập niên 80)

 

* Cô Kuo T'san Terri Nicholson là thành viên Hội Phiên Dịch Kinh Điển của Đại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành. Cô giúp phiên dịch và hiệu dính nhiều Kinh điển. Cô là dịch giả chính đã dịch Kinh Báo Ân Phụ Mẫu từ Hoa ngữ sang Anh ngữ. Bản dịch của cô đã được hiệu đính và xuất bàn. Bản dịch Anh ngữ của Kinh này có thể xem ở http://www.dharmasite.net/filiality.htm#9 . Cô hiện là Hiệu Trưởng trường Nữ Tiểu Học Dục Lương tại Vạn Phật Thánh Thành.