Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

 

vbsthumb.jpg (2875 bytes)

Nguyệt san VAJRA BODHI SEA (Kim Cang Bồ Ðề Hải)

Nguyệt san Kim Cang Bồ Ðề Hải của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới được phát hành liên tục từ năm 1970. Mỗi tập nguyệt san sẽ mang đến cho quý vị những đoạn Kinh trong các Kinh Ðiển Ðại Thừa được đăng theo từng kỳ bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Anh, cùng tiểu sử tu hành của các bậc tôn đức cổ kim, những lời Pháp Thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa, những bài đàm luận uyên thâm, và những tin tức về Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới. Ngoài ra, những phương thức nấu chay thông dụng và tin tức mới nhất về các đạo tràng chi nhánh xuất hiện trong mỗi tờ nguyệt san sẽ khiến quý vị thích thú và hiểu biết nhiều hơn.

Nguyệt san song ngữ Hoa Anh, 48 trang khổ 8-1/2" x 11". Giá mỗi số 4 Mỹ Kim. Lệ phí đặt báo mỗi năm là 40 Mỹ Kim (US$ 40.00) cho mười hai số, ba năm 100 Mỹ Kim. Số đăng ký ISSN 0507-6986 (Giá bao gồm luôn cước phí). Chi phiếu xin đề D.R.B.A. và gởi đến:

Vajra Bodhi Sea subcriptions

800 Sacramento Street

San Francisco, CA. 9410 USA.

Ðiện Thoại: (415) 421-6117 / Ðiện Thư: (415) 788-6001.

10bulm.gif (991 bytes) Varja Bodhi Sea On-line (English and Chinese)


Tôn Kính Kinh Ðiển


Hoà Thượng Tuyên Hóa về Vấn Ðề Hoằng Dương Phật Pháp


Thư mục các sách do Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển Phật Giáo dịch sang tiếng Anh

Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

 

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)