quả báo sát sanh

 

Việc cừu oán lớn nhất trên thế giới không qua được sát sanh. Cho nên : "Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền". Bạn giết cha anh của người ta, người ta phải giết cha, anh của bạn. Ðó là chuyện tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. Bởi giết người quá nhiều, cho nên quả báo đến rất mau, gọi là báo ứng nhãn tiền.

Người thời nay vì sao phát sanh nhiều chứng bệnh lạ, thầy thưốc cũng đành bó tay. Thế thời làm thế nào đây? Phải thành tâm sám hối, sửa lỗi lầm tự làm người mới, làm nhiều việc công đức cho chúng sanh, mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không làm như thế e rằng không dễ gì được tốt đâu. Ðó là chân lý, không phải mê tín.

 

1. ung nhọt mặt người, đời hiện tại

Hôm nay kể hai câu chuyện về sát sanh. Vào khoảng trước sau năm 1945, tại chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa có vị Hòa Thượng trụ trì. Tuy vị nầy là người theo đạo Phật, nhưng tin ngoại đạo, trong chùa thờ Tiên Hồ Ly. Do đó hồ ly ở trong chùa nầy ra vào tự do, không bị xua đuổi, nó cũng không sợ người. Người và hồ ly ở chung, bình an vô sự.

Lúc đó, Hòa Thượng Ðại Minh thủ tọa ở đây đang bế quan duyệt đọc Ðại Tạng kinh. Hồ ly cũng đến phòng Hòa Thượng đồng tu. Thủ tọa duyệt kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm thủ tọa lạy Phật. Khi thủ tọa đến lạy Phật bảo nó: "Ta muốn lạy Phật, mầy ra ngoài đi!" Lúc đó hồ ly lửng thửng bước ra khỏi phòng. Chờ khi thủ tọa lễ xong, nó lại vào, dĩ nhiên là ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như thế trải qua thời gian dài, hai bên thành như đạo hữu.

Một ngày kia, Hòa Thượng thủ tọa có chút nóng tính, muốn bái Phật bèn bảo nó: "Mầy phải ra ngay, không ta đánh chết mầy!" Hồ ly trưng mắt nhìn như không lý đến Hòa Thượng, nó tiếp tục nhắm mắt, ngủ tiếp. Nó nghĩ đại khái: Người tu hành chân chánh, từ bi là hoài bảo, phương tiện làm cửa ngỏ, cho nên không đi.

Bấy giờ, thủ tọa tức giận: "Há như thế sao! Khách đoạt ngôi vị chủ đơn giản vậy sao, ta đánh chết mầy!" Nói xong lấy cây thước vuông uy hiếp nó, dọa nó phải đi. Hồ ly không đếm xỉa gì đến cử động nầy, thủ tọa còn cơn nóng vung thước vuông đánh hồ ly, không ngờ trật tay đánh vỡ đầu hồ ly, não máu chảy ra đỏ cả tấm đệm bái Phật, thế là nó bị đánh chết. Thủ tọa phạm tội sát sanh, lòng vô cùng hối hận, không biết giải quyết thế nào cho ổn. Nghiệp tội nầy làm sao tiêu đây? Nghĩ quanh nghĩ quẩn, nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên linh cơ mấp máy, nhớ có người nói qua, đánh chết hồ ly, đem thịt nó cho người khác ăn, nghiệp tội sẽ hết. Cuối cùng lóc da hồ ly, đem thịt cho người làm công ăn. Thủ tọa cho rằng như vậy đã giải quyết xong.

Không ngờ bảy ngày sau, linh hồn hồ ly nói với thủ tọa: "Tôi đã đến Diêm Vương cáo tố ông, ông phải đền mạng cho tôi." Thủ tọa sau khi ngồi thiền nghe như vậy, kinh khủng muôn phần, cuối cùng phải niệm chú Ðại Bi. Bởi sức gia trì của chú, hồ ly không thể tiếp cận thân thể của Hòa Thượng, cho nên không làm hại được ông, nhưng nó không bỏ đi, lúc nào cũng đến quấy nhiễu ông. Sau bảy ngày hồ ly biết rằng không thể tự mình báo cừu, bèn tìm viện binh. Quý vị đoán thử xem, nó mượn binh nào đây? Ðó là âm hồn của binh sĩ Nhật Bổn chết trong trận Nhật Bổn xâm lăng Trung Quốc. Hồ ly chiêu tập rất nhiều binh đội đến, hướng vào thân thể thủ tọa dùng đạn pháo bắn vào, oanh kích rất nhiều ngày cũng bắn không trúng thân thể của thủ tọa. Vì sao? Vì thủ tọa đem hết tinh thần tụng chú Ðại Bi, không rời khỏi tòa, đạn pháo chỉ rơi bốn bên của thủ tọa, cho nên bắn hoài không trúng.

Thủ tọa không ăn không uống nhiều ngày, thực tại sức cùng lực kiệt, trong một lúc tinh thần hốt hoảng, đầu gối bên phải bị pháo trúng, âm binh Nhật Bổn bèn thối lui. Thủ tọa giải trừ được trận pháo kích uy hiếp, lòng rất sung sướng, cho rằng vô sự. Vừa mới nghĩ như thế, cảm giác bị pháo trúng phát đau, cúi đầu nhìn xuống, đầu gối có mụt nhọt giống mặt người, có miệng, có răng, vừa sưng vừa đau, không thuốc nào chửa khỏi.

Một ngày kia, người chung quanh nói với ông: "Lấy thịt mỡ đắp lên miệng mụt nhọt, có thể bớt đau." Ông thử làm theo quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi thịt bị mụt nhọt mặt người ăn hết, lại bắt đầu đau. Cứ như thế hành hạ hoài, khổ không chỗ nói. Trải qua nhiều ngày đau khổ, thủ tọa giác ngộ chỉ có tiêu trừ nghiệp chướng mới khỏi khổ. Cuối cùng nhận chân tu hành, không để ý đến đau đớn. Ông cố nhịn trăm phương khổ sở, nhất tâm bái Phật, sám hối nghiệp sát, trải qua ba năm mới thuyên giảm.

Vị Hòa Thượng thủ tọa nầy là vị lão tu hành, thường đi các nơi tham vấn các bậc Thiện tri thức. Ngài từng đi triều bái bốn ngọn núi lớn danh tiếng (Ngũ Ðài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, và Phổ Ðà Sơn) cho đến bát đại tiểu sơn trong thiên hạ. Ngài là người có đức hạnh, tuy có lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng cũng phải sám hối bái Phật thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng được. Do đó phải biết, nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý, cần phải làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu tùy ý sát sanh, sẽ mắc bệnh lạ lùng, không cách nào chửa trị, hoặc thành người tàn phế, hối hận trọn đời!

2. - mụt nhọt mặt người, đời quá khứ.

Thời vua Ý Tông đời Ðường, có vị Quốc Sư, tên gọi là Ngộ Ðạt Thiền Sư. Khi ông ở chùa Cư An, Trường An giảng kinh, vua Ý Tông thân hành đến nghe pháp, đặc biệt cúng dường một tòa trầm thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, quốc sư sanh tâm kiêu ngạo, tự nhận mình là cao tăng nhất đời nầy. Không ngờ vừa có vọng tưởng, hộ pháp long thần liền rời khỏi ông. Bấy giờ trái chủ đã theo ông mười đời nhân cơ hội nầy tìm cách báo thù, đánh vào ống quyễn ông một cái. Từ đó, đầu gối ông phát mụt nhọt có hình mặt người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng, mỗi ngày đòi ăn thịt, uống rượu. Nếu không cho thịt rượu, mụt phát đau đớn, khổ không thể tả. Cả đám y sư bó tay chịu thua.

Quốc Sư Ngộ Ðạt, lúc chưa hiển đạt, có một năm ngụ tại chùa, có vị tăng phát một mụt độc quái ác, miệng nhọt chảy nước, chảy máu, mười phần dơ bẩn, vả lại mùi xông hôi thúi, khiến người người tránh xa, không ai dám gần. Lúc đó Thiền Sư Ngộ Ðạt trú ngụ cách có một cửa sổ, ngày ngày chiếu cố, không ngại mùi hôi thúi phục dịch vị tăng nầy. Không cần biết đến thời gian, hết hè sang thu, khí hậu trở lạnh, mụt độc của vị tăng dần dần thuyên giảm. Lúc sắp chia tay, vị tăng có bệnh nói với Thiền Sư Ngộ Ðạt: "Cám ơn ngài chiếu cố, ngày sau nếu ngài có chuyện gì nan giải, có thể đến Mông Sơn, Tứ Xuyên tìm tôi, trên núi có hai cây tùng to để ngài dễ nhận. Tên tôi là Ca Nặc Ca (Kanakavatsa)."

 

Thiền Sư Ngộ Ðạt hồi tưởng lại chuyện cũ, bèn lên Mông Sơn tìm vị sư bị mụt độc khi trước.

Từ xa trông lên lưng chừng núi, đã thấy hai cây tùng cao ngất tầng mây. Ðến trước hai cây tùng, phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng xanh rực rỡ, định tìm vị tăng, thời đã thấy ông nầy đứng trước cửa chùa mỉm cười đưa ông vào. Thiền Sư Ngộ Ðạt đảnh lễ xong bèn kể đầu đuôi nổi khổ của mình. Vị tăng bảo thiền sư sáng mai xuống con suối dưới hốc đá rửa đi, thời bệnh khỏi.

Sáng ngày thứ hai, tiểu đồng đưa ông đến con suối dưới hốc đá. Ðang lúc sắp rửa ráy vết nhọt, mụt nhọt miệng người phát ra tiếng nói: "Không cần nữa! Giữa chúng ta có đoạn cừu oán chưa hết. Ngài là cao tăng, đọc nhiều hiểu rộng, nhất định có đọc qua sử Tây Hán, chắc biết chuyện Viên Án chém Triệu Thố không? Viên Án là ông bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi. Ông tu đã mười đời, tu hành chân chính, tôi không tìm được dịp báo cừu. Hiện nay ông sanh tâm kiêu mạn, khiến tôi có cơ hội, may có Tôn giả Ca Nặc Ca giàu lòng từ bi, hóa giải oán cừu giữa chúng ta, Tôn giả đã dùng pháp nước tam muội rửa tôi, từ nay về sau, không còn oán hận ông."

 

Quốc Sư Ngộ Ðạt sau khi nghe hồn phiêu phách tán tận chín tầng mây, cấp tốc vốc nước rửa mụt độc, đau nhói tận xương, hôn mê bất tỉnh. Một thời gian lâu ông mới tỉnh, nhìn đầu gối không còn thấy dấu vết mụt độc nữa. Bấy giờ mới biết vị tăng đó là thánh, những tưởng trở lại chùa lễ bái, vừa quay đầu lại, chẳng thấy chùa đâu cả. Cuối cùng ông ở lại đó lấy cỏ bện lều, sớm chiều lễ tụng, tu pháp sám hối, cho nên nay mới có bản "Từ Bi Tam Muội Thủy Sám".

Hai câu chuyện kể trên, đại đồng tiểu dị, khiến người cảnh tỉnh nhân quả báo ứng mảy may không sai sót. Chuyện trên là báo ứng ngay đời nầy, chuyện dưới báo ứng sau mười đời. Tóm lại, nghiệp duyên thành thục, thời khắc đến, rốt lại phải chịu quả báo. Sở dĩ hôm nay nói hai công án nầy là để mọi người hiểu sát sanh có hại, không nên xem chuyện đó là trò chơi. Hiện nay khoa học càng tiến bộ, võ khí giết người càng tệ hại hơn nữa. Chủng chủng nhân quả làm sao tiêu trừ đây? Hiện tại thế giới khói đen chướng khí, một cuộc đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, quỷ oán hờn mượn cơ hội nầy báo thù. Cho nên nói oan oan tương báo, biết bao giờ mới hết? Ngoại trừ không sát sanh, nếu không, vĩnh viễn không có lúc nào an tịnh.

 

Giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984