Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

 

Âm Nhạc & Tiểu Thuyết

Songs for Awakening (Những bài ca giác ngộ)

Gồm lời nhạc và ký âm guitar của hơn bốn mươi bài ca Phật Giáo Hoa Kỳ. Mục lục tuỳ theo tựa đề và lời nhạc mở đầu. Với tranh vẽ, điêu khắc, và hình ảnh. Tập nhạc này khổ 9" x 12" có thể làm quà tặng để giới thiệu Phật Giáo cho bạn bè. ISBN 0ễ917512ễ63ễ4. 112 pgs. $8.00.

Awakening (Tỉnh Giác)

Băng nhạc gồm mười bài ca Phật Giáo theo điệu Tây Phương (bằng tiếng Anh) từ những điệu nhạc tân thời đến các điệu nhạc dân gian. Ðề mục bao gồm : Hạnh nguyện của Bồ Tát, Kinh Dịch, Thiền Ðịnh, Lão Tử, Kinh Pháp Hoa, thiền A Tỳ Ðàm, và Phật A Di Ðà cùng cõi Tịnh Ðộ của Ngài. $7.00 cọng $1.00 cước phí trong nước Mỹ và $2.00 cước phí cho các nước khác

The Three Cart Patriarch (Tổ Tam Xa)

Dĩa nhạc 12" dành cho thiếu nhi dựa trên Tây Du Ký. Tranh vẽ về các câu truyện, sáu bài ca. $7.00 cọng $1.00 trong nước Mỹ và $2.00 cước phí cho các nước khác.

Celebrisi's Journey (Hành Trình của Celebresi)

Tiểu thuyết của David Rounds kể về các biến cố trong việc tìm cầu giác ngộ của một người Mỹ. (Ấn bản đầu tiên) ISBN 0ễ917512ễ14ễ6. 173 pgs. $4.00.

Heng Ch'au's Journal (Nhật Ký Thầy Hằng Triều) Ghi lại những kinh nghiệm đặc biệt và những thay đổi của Thầy Hằng Triều khi lần đầu tiên tiếp xúc với Chùa Kim Sơn. ISBN 0ễ88139ễ052ễ6. 20 pgs. $1.95.

City of 10,000 Buddhas Color Brochure (Quyển sách màu về chùa Vạn Phật Thành)

Trên ba mươi bức ảnh mầu về khung cảnh Trung Tâm Phật Giáo Thế Giới, cùng với nhiều bài thơ và bài mô tả các sinh hoạt tại Vạn Phật Thành. 24 pgs. $2.00.

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)