Những Câu Hỏi Thông Thường Về

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (THPGPG)


Những Ðạo Tràng của THPGPG cung ứng nhiều cơ hội tu hành Phật Pháp. Hoan nghinh quý vị cùng chúng tôi tham gia tu hành. Chúng tôi chào đón tất cả quý vị có thiện chí từ mọi trình độ: sơ học, hoặc thâm niên đều có thể tìm cửa vào giới Pháp. Hy vọng sự hỗ trợ của một cộng đồng tu học chân thành sẽ dẫn dắt chúng ta đến cứu cánh diệu giác giải thoát!

Chúng tôi là ai:

Chúng tôi là Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới bao gồm tăng ni, cư sĩ nam nữ, già trẻ. Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (THPGPG) là một cộng đồng tôn giáo với những thành viên tại Mỹ, Gia Nã Ðại, Ðài Loan, Mã Lai Á, Việt Nam, Hồng Kông, Châu Âu, Châu Úc, cùng các nơi khác. Sự kết hợp hài hòa của chúng tôi là do mối liên hệ với vị sáng lập, thầy của chúng tôi là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, mỗi người chúng tôi đều nghe "tiếng sư tử hống" của Phật Pháp và theo tâm mình hướng về đường đạo dưới sự hướng dẫn của Ngài.

Làm thế nào để tìm chúng tôi:

Quý vị sẽ tìm được chúng tôi tại bất cứ đâu trong hơn 20 đạo tràng. Vài đạo tràng dành cho ni chúng, vài đạo tràng cho tăng chúng tu hành. Vài đại tùng lâm lớn như chùa Vạn Phật Thánh Thành gần Ukiah, California, là đạo tràng chung cho tăng chúng, ni chúng và gia đình cư sĩ. Tương lai trang Webpage của chúng tôi sẽ cung cấp bản đồ chi tiết đến đạo tràng lớn nhất của chúng tôi. Quý vị cũng có thể tìm chúng tôi tại những trường học là nơi chúng tôi tận tâm phục vụ, hoặc tìm chúng tôi qua các bản dịch kinh điển, và qua các báo chí định kỳ, nguyệt san, các bản tin tức. Dưới đây có thêm nhiều chi tiết.

Chúng tôi tu hành thế nào:

Chúng tôi tu hành theo "Năm Tông Phái" trong Phật giáo Ðại thừa, gồm có:

Quanh năm, chúng tôi thường tổ chức rất nhiều pháp hội, chúng tôi sinh hoạt tinh tấn, khổ hạnh. Ðường lối tu hành này vốn là truyền thống tăng đoàn từ thuở Phật còn tại thế.

Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi:

Chúng tôi dây sớm! Chúng tôi tụng kinh "công phu sáng" lúc 4 giờ và đi nghỉ khoảng 10 giờ đêm. Thời khóa biểu của mỗi đạo tràng chi nhánh có sẵn cho những ai muốn xem.

Chúng tôi ăn những gì:

Chúng tôi ăn chay trường, tuân theo lời Phật dạy phải khởi lòng từ bi. Chúng tôi thích những thực đơn chay đủ dinh dưỡng. Tuy thức ăn đạm bạc, nhưng du khách đến Vạn Phật Thành thuật lại rằng đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Cùng với thiền duyệt vi diệu chúng tôi dùng "thiền duyệt làm thức ăn" và được "pháp hỷ sung mãn."

Chúng tôi nói tiếng gì:

Cộng đồng chúng tôi gồm nhiều quốc gia; đôi lúc văn phòng giống như Liên Hiệp Quốc thu hẹp. Chúng tôi phản ảnh Phật Pháp toàn cầu. Cộng đồng chúng tôi phần lớn gốc Trung Hoa, nhưng cũng bao gồm người Việt, người Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại, người Mã Lai, những người từ Âu Châu , Nam Mỹ và từ khắp nơi trên nước Mỹ.

Quý vị sẽ không tìm thấy những gì:

Tại các đạo tràng của chúng tôi quý vị sẽ không thấy ai đòi hỏi tiền bạc, các pháp hội đều miễn phí. Quý vị sẽ không thấy quàng vai, xoa lưng, tắm hơi... cũng không thấy cải lộn, bè phái, truyền hình, truyền thanh, khiêu vũ, cờ bạc, hút sách, rượu chè. Vạn Phật Thành là nơi bảo vệ súc vật. Quý vị sẽ không thấy súc vật bị làm thịt. Thái độ tôn trọng sự sống và không có sự chết trong sân hận tại khuôn viên chùa trong 21 năm qua đã tạo nên một không khí thanh bình an lạc.

Thái độ của chúng tôi:

Chúng tôi thực hành và tôn trọng các khuôn mẫu tiêu chuẩn như: Năm Giới Cấm, Sáu Ðại Tông Chỉ, Ba Nguyên Tắc Căn Bản, và Tám Quy Luật Cho Dịch Giả.

Tăng Ðoàn:

Cùng với việc giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày trong 30 năm, Thầy chúng tôi đã đặt ưu tiên hàng đầu về sự thành lập truyền thống tăng đoàn với phẩm hạnh cao. Tăng đoàn nghĩa là "hòa hợp tứ đại chúng", gồm có: Tăng, Ni, Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ. Chư Tăng chúng và Ni chúng dấn thân giữ gìn giới luật suốt đời. Mỗi vị giữ trên 300 giới, bao gồm nhiều giới khổ hạnh. Họ từ bỏ cuộc sống tại gia bình thường, thực hành hạnh nguyện xa lánh gia đình, sự nghiệp, của cải, tiện nghi để nhập thế làm những nhà giáo dục, nhà kiến tạo hòa bình, khất sĩ, lương y, làm những con thuyền chuyên chở Phật pháp.

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)