Vietnamese|English

 

Đánh Máy Là Pháp Môn Tôi Tu Tập

Pan Bo Ru

Nguyệt San Vajra Bodhi Sea (Kim cang Bồ Đề Hải) số tháng 4, 1994

 

Tôi đến Vạn Phật Thánh Thành lần thứ nh́ vào cuối tháng Năm năm 1990. Lần thăm viếng đầu tiên trước đây của tôi là vào cuối tháng Ba năm 1985. Tôi đến lần thứ nh́ chính yếu là v́ chồng tôi sẽ xây cất những căn nhà cho Tu Viện. Một lư do khác là để cung cấp một môi trường tốt hơn cho con trai tôi lớn lên. Ban đầu, tôi rất sợ phải đến đây, nhưng khi chồng tôi nói với tôi rằng chỉ đến đây năm năm mà thôi, tôi đă đồng ư. Trước khi đến, tôi đă hỏi Ḥa Thượng xin ngài cho lời khuyên, tôi nói với ngài: "Con thật bối rối và không biết con có thể làm được công việc ǵ". Ḥa Thượng nói: "À, con có thể đánh máy!".

V́ vậy tôi nhảy ngay vào công việc đánh máy Hoa Ngữ vào máy điện toán, và trong chớp mắt, gần sáu năm đánh máy đă trôi qua! Thời gian này bao gồm luôn thời gian tôi giúp đánh máy ở Chùa Kim Luân Thánh Tự tại Los Angeles. Qua nhiều năm, tôi đă đánh máy nhiều bài chú giảng Kinh điển tuyệt diệu của Ḥa Thượng như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Phật Thuyết Phật Danh, Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni .v.v.; các bài chú giảng về Chú như Chú Lăng Nghiêm và Chú Đại Bi; các Nghi Thức Tam Đàn Đại Giới, Tam Quy, Ngũ Giới và U Minh Giới; và các bài Khai Thị của Ḥa Thượng .v.v...

Tôi nghĩ rằng đánh máy chính là Pháp Môn tôi tu tập. Tôi rất biết ơn Ḥa Thượng đă cho tôi cơ hội tuyệt diệu như vậy để được gần gũi Phật pháp lúc làm việc, đă giúp chuyển công việc đánh máy nhàm chán đơn điệu thành một điều có ư nghĩa.

Khi tôi đánh máy đến những phần kinh văn thích thú, tôi không những quên ăn và quên nghĩ ngơi mà c̣n thức dậy lúc nửa đêm để tiếp tục đánh máy. Ban đầu tôi chỉ đánh máy Hoa ngữ và người khác kiểm tra lại. Về sau, tôi bắt đầu tự ḿnh kiểm tra lại, một mặt giúp tránh những lỗi đánh máy, và mặt khác giúp tôi có ấn tượng sâu xa hơn về bản kinh văn.

Khi việc đánh máy được đề cập đến, nhiều người lánh xa ngay v́ họ sợ đánh máy lâu ngày sẽ đưa đến đủ loại phiền toái và bệnh tật. Tôi đă khám phá ra rằng đánh máy thật sự tiêu hao năng lực. Do đó bất cứ khi nào tôi thấy mệt mỏi do đánh máy, tôi thường vào nhà bếp chánh để giúp cắt rau cải, hoặc đi quét sân để làm giảm đi sự mệt mỏi tinh thần và thể xác.

Điều mong mỏi của tôi là sẽ có nhiều người tham gia đảm nhận công việc đánh máy, để những lời giảng Kinh Điển của Ḥa Thuợng được nhanh chóng phổ biến trong thế giới Ta Bà này, tặng cho người Hoa Kỳ sự lợi ích của Phật Pháp và giúp cứu văn thế giới.