Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

Ordering Information

In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua (Hoài niệm cố Hòa Thượng Tuyên Hóa).
Các tyển tập này được viết bằng song ngữ Hán-Anh sau khi H.T. Tuyên Hóa viên tịch vào mồng 7 tháng 6, năm 1995. Tập 1 có nhiều hình ảnh của cố Hòa Thượng, cuộc đời hoằng pháp, sinh hoạt Phật sự, và những sự tích về Ngài. Ngoài ra, còn có những bái phát biểu cảm tưởng, bình luận của các đệ tử và những người đã từng đuợc Ngài chuyển hóa và cứu độ. Tập 2 gồm có các hình ảnh của buổi lễ trà tỳ và những buổi lễ truy niệm Ngài.
Tập 1, bìa mềm, ISBN 0-88139-551-X. 249 trang. $25.00
Bìa cứng, ISBN 0-88139-554-4. 249 trang. $35.00
Tập 2, bìa cứng, ISBN 0-88139-553-6. 506 trang. $45.00.
Tập 3, bìa cứng, ISBN 0-88139-557-9. 447 trang. $30.00.


In Memory of the First Anniversary of the Nirvana of Venerable Master Hsuan Hua and the Twentieth Anniversary of the City of Ten Thousand Buddhas
(Hoài niệm giỗ đầu tiên sau khi Hoà Thượng Tuyên Hóa niết bàn và kỷ niệm Hai Mươi năm thành lập Vạn Phật Thánh Thành).

Pictorial Biography of the Venerable Master Hsu Yun (Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện). Văn và thơ của Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng tác ghi chép về cuộc đời của H.T. Hư Vân. Ðược minh họa bằng bút họa. Mỗi tập gồm có 104 đoạn có văn, thơ và hình vẻ.
Tập 1, ISBN 0-88139-008-9. 120 trang.
Tập 2, ISBN 0-88139-116-6. Bộ hai tập. $16.00.

Records of High Sanghas
(Cao Tăng ký sự).
Một truyền thống sống động được bảo tồn và được thể hiện qua các nhân vật siêu phàm. Truyền thống Phật Giáo được đề cao với những sự tích đích thực đầy cảm xúc và hứng thú về cuộc đời của các vị cao tăng đã cống hiến thân tâm cho sự nghiệp bảo tồn và truyền bá Phật Pháp. Quyển 1 tường thuật về cuộc hành trình gian khổ của các vị cao tăng đầu tiên đã đem Phật Pháp từ Ấn Ðộ sang truyền bá tại Trung Hoa cùng với công tác phiên dịch kinh điển đầy khó khăn trở ngại của các ngài từ tiếng Ấn sang tiếng Hoa.
ISBN 0-88139-012-7. 158 trang. $7.00.

Records of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
(Hòa Thượng Tuyên Hóa ký sự). Ghi lại cuộc đời của H.T. Tuyên Hóa từ lúc sơ sinh đến lúc sang Mỹ hoằng dương Phật Pháp.
Tập 1. Kể lại cuộc đời tu hành của Ngài tại Trung Hoa.
ISBN 0-917512-78-2. 96 trang. $5.00.
Spanish edition (Bản tiếng Tây Ban Nha)--Relaciones de la Vida del Maestro HsỲan Hua, Volume 1.
ISBN 0-917512-31-6. 69 trang. $8.00.

Tập 2. Gồm những truyện thật về cuộc đời của H.T Tuyên Hóa khi ngài còn tu hành và giáo hóa tại Hồng Kông. Có nhiều hình ảnh, thơ và truyện.
ISBN 0-917512-10-3. 229 trang. $8.00.

Three Steps, One Bow
(Tam Bộ, Nhất Bái -ba bước một lạy-).
Nhật ký của 2 thầy tỳ kheo người Mỹ là Hằng Cụ và Hằng Do ghi chép cuộc trường hành tam bộ nhất bái trong 2 năm 1973 và 1974 từ Kim Sơn Thánh Tự tại thành phố San Francisco đến Seattle, tiểu bang Washington để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cứ mỗi ba bước thì lạy một lạy. Hai vị đã noi gương chư tăng thuở xưa ở Trung hoa đã phát nguyện tam bộ nhất bái hàng ngàn dặm để tham bái các tu viện nổi tiếng hoặc các vị thiện tri thức hữu danh.
ISBN 0-917512-18-9. 160 trang. $5.00.

World Peace Gathering
(Cầu nguyện thế giới hòa bình).
Tuyển tập những bài pháp thoại, kỷ niệm cuộc hành trình tam bộ nhất bái của hai thầy tỳ kheo Hằng Cụ và Hằng Do được thành công viên mãn.
ISBN 0-917512-05-7. 128 trang. $5.00.

News from True Cultivators
(Tin tức về các Chân hành giả).
Những lá thư của hai thầy tỳ kheo "Tam Bộ Nhất Bái" người Mỹ khác là Ðại Ðức Hằng Thật và Hằng Triều viết trong lúc đang hành hương lạy ba bước một lạy gởi về Hòa thượng Tuyên Hóa cùng đại chúng tại Vạn Phật Thành, là những thông điệp thúc đẩy những ai đang đi trên con đường tu hành và là nguồn cảm hứng khuyến tấn cho những người đang quan tâm tìm kiếm những phương pháp thực dụng để giảm bớt những vấn đề nan giải hiện tại. Lời văn giản dị, nhưng ý nghĩa thâm trầm. Mọi người hãy nên đọc những quyển nhật ký này!
Tập 1, ISBN 0-88139-016-X. $6.00.
Tập 2, ISBN 0-88139-024-0. $6.00.

Open Your Eyes, Take a Look at the World
(Mở nhãn quan nhìn thế giới).
Tập ký sự của thầy Hằng Thật, Hằng Triều, và sư cô Hằng Ðạo về chuyến hoằng pháp Châu Á vào năm 1978 của các thành viên T.H.P.G.P.G., dưới sự hướng dẫn của H.T. Tuyên Hóa.
ISBN 0-917512-32-4. 347 trang. $9.00.

With One Heart Bowing to the City of 10,000 Buddhas
(Nhất tâm lễ bái Vạn Phật Thành).
Những quyển nhật ký đầy cảm động của hai thầy người Mỹ, Hằng Thật và Hằng Triều, ghi lại cuộc hành trình tam bộ nhất bái từ chùa Kim Luân ở thành phố Los Angeles, đến Vạn Phật Thành, cách thành phố Cựu Kim Sơn về hướng bắc khoãng 110 dặm, từ tháng 5 năm 1977 cho đến tháng 10 năm 1979. Ðã in 9 tập:

Tập 1. 6 Tây, tháng Năm-30 Tây, tháng 6, 1977.
ISBN 0-917512-21-9. 173 trang.
Tập 2.
1 Tây, tháng 7-30 Tây, tháng 10, 1977.
ISBN 0-917512-23-5. 316 trang.
Tập 3.
30 Tây, tháng 10-20 Tây, tháng 12, 1977.
ISBN 0-917512-89-8. 134 trang.
Tập 4.
17 Tây, tháng 12, 1977-21 Tây, tháng 1, 1978.
ISBN 0-917512-90-1. 129 trang.
Tập 5.
28 Tây, tháng 1-18 Tây, tháng 2, 1978.
ISBN 0-917512-91-X. 127 trang.
Tập 6.
19 Tây, tháng 2-2 Tây, tháng 4, 1978.
ISBN 0-917512-92-8. 201 trang.
Tập 7.
3 Tây, tháng 4-24 Tây, tháng 5, 1978.
ISBN 0-917512-99-5. 152 trang.
Tập 8.
24 Tây, tháng 5-tháng 9, 1978.
ISBN 0-917512-53-7. 211 trang.
Tập 9.
Tháng 9-10, 1978.
ISBN 0-88139-016-X. 215 trang.

9 tập: $63.00.

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)