English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

# 59. Bệnh Nặng Trong Chùa Cổ Trên Núi Hoàng Sa Lĩnh

 

Ngày 13, đến Hoàng Sa Lĩnh. Trên đỉnh núi có ngôi chùa hoang, đổ nát, không có mái che, nhưng Ngài phải dừng lại vì kiệt sức không đi được nữa mà cũng chẳng ăn uống được gì. Mỗi ngày đại tiện hàng chục lần, cử động thấy không còn sức lực, người qua lại thì chẳng có ai, Ngài đành nhắm mắt chờ chết mà lòng không hề khởi lên ý nghĩ hối tiếc. Điều này chứng tỏ cả một đời của Vân Công không lúc nào thiếu tinh thần cố gắng. Ngài làm những điều khó làm với một nguyện lực kiên cố.

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đái bịnh bái hương thị miễn cưỡng
Ngọa tân thường đởm Ngô Việt Vương
Minh mục đãi chung chân phóng hạ
Toàn vô hối ý thản đãng đãng

Nghĩa là:

Bái hương bệnh nặng gắng phi thường
Nếm mật nằm gai xưa Việt Vương
Chờ chết một niềm buông bỏ hết
Tuyệt không hối tiếc dạ thênh thang.

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang