English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

# 58. Không Tá Túc Tại Tiểu Nam Hải 

Ngày đó Vân Công 45 tuổi. Từ chùa Hồng Phúc, Vân Công vào trong thành, đến chùa Tiểu Nam Hải xin tá túc, nhưng bị từ chối nên Ngài đành phải nghỉ qua đêm bên một vệ đường ở ngoại thành. Đêm ấy, Ngài bị một cơn đau bụng kịch liệt. Ngày mồng 4, Ngài vẫn lên đường bái hương và đến chiều tối thì phát lạnh. Qua ngày mồng 5 bắt đầu bị chứng kiết lỵ, nhưng Ngài vẫn cố gắng lễ lạy, không hề có chút nào lười biếng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

 

Thuận nghịch cảnh giới giai tinh tấn

Khổ lạc bệnh tật nhưng bái hương

Nhất niệm chân thành thánh mặc hựu

Vạn duyên phóng hạ tự hà đương.

 

Nghĩa là:

Cảnh dù thuận nghịch luôn tinh tấn

Khổ vui, bệnh tật vẫn bái hương

Một niệm chân thành thánh ngầm giúp

Vạn duyên buông hết tự chủ trương.

 

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang