Thư Chân Hành Giả

Những lá thư hai thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng Tuyên Hóa trong thời gian đi "Ba Bước Một Lạy" hơn 700 dặm trong 2 năm 9 tháng từ chùa Kim Luân ở Los Angeles đến Chùa Vạn Phật tại Talmage, California   

(Nguyên Tác: News From True Cultivators published by the Buddhist Text Translation Society, Dharma Realm Buddhist University, City of Ten Thousand Buddhas, Talmage, California - 2003)  

 

(tiếp theo)

Có vẻ "ngu đần" trong chiếc áo tràng đời nhà Ðường

Thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 1977.

Sư Phụ từ giám,

Lạy ngang qua lề đường đầy dẫy những dầu, mỡ, mảnh chai lọ bể và ghét bẩn của nhựa đường làm lem luốc cả áo tràng lẫn y cà sa... tăng y đầy dầu.

Tại bãi biển. Từ đằng sau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ: "Này, bộ các ông không tự thấy mắc cỡ sao?" Chúng con vẫn cứ lạy. Lại nữa: "Này, các ông đang làm gì thế?" Con trả lời: "Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo. Chúng tôi đang cầu nguyện. Ông đang làm gì?" Ông ta đáp lại không chút do dự: "Ngóng đợi các ông thành những kẻ ngu đần."

Nhìn sang bên tay trái, con thấy có hàng loạt người mặc đồ tắm đang chơi bóng chuyền, tắm nắng, bơi lội, lướt sóng, chèo thuyền, ăn uống-hưởng thú vui chiều thứ bảy trên bãi biển. Ðôi khi con có vẻ rất "ngu đần" đối với chính mình. Nướng mình dưới cái nắng cháy người này trong chiếc áo tràng đời nhà Ðường, phủi miểng chai cùng cát sạn dính ở tay và trán..., ngay lúc này, con thấy mặt nước kia trông thật quyến rũ. Dầu sao, con cũng đã hưởng qua những thú vui tắm biển và phơi nắng đó rồi, cho nên con sẽ tiếp tục công việc tu hành này nhiều hơn. Song le, mặt biển vẫn có vẻ như mời mọc và chúng con trông vẫn "ngu đần". Ngay đó, con sực nhớ lại lời nguyện của mình và tâm trí con đã sáng suốt, an lạc như thế nào khi phát nguyện; và đột nhiên việc lễ lạy và sạn sỏi và miểng chai đều cảm thấy như đang ở tại nhà. Chưa bao giờ vui sướng hơn, không bao giờ có vẻ "ngu đần" nữa. Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Tất cả niềm vui trên thế gian này đều là đau khổ." Chúng con tìm được phản đề cũng xác thực như vậy: "Tất cả nỗi đau khổ trong khi tu hành đều là nguồn vui."

Ðệ tử Hằng Triều

kính cẩn đảnh lễ