English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

# 57. Chủ Giữ Khách ở Lại Qua Năm

Lão hòa thượng Đức Lâm giữ Ngài ở lại qua năm, ý rất khẩn thiết. Ngày mồng 2 tháng giêng, Ngài bái hương từ chùa Hồng Phúc, đến phủ Hoài Khánh thì lại trở về chùa tá túc qua đêm và ngày mồng 3 mới từ biệt hòa thượng Đức Lâm. Vị sư già khóc lớn, cố giữ khách lại. Ngài trân trọng xin cáo biệt lần nữa để lên đường. Thấy Ngài khổ hạnh quá mức nên Đức Công cứ khóc mãi không thôi, lòng thành muốn giữ Ngài lại.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Ly hợp bi hoan thế tục tình

Đức Công ai khấp quýnh bất đồng

Đạo nghĩa tri âm hà xứ mịch

Bạch phát thương thương thán vô thành

Nghĩa là:

Ly hợp buồn vui tình thế tục

Đức Công thương khóc cảnh không đồng

Tri âm bạn đạo tìm đâu dễ

Đầu bạc than cho việc chẳng xong

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang