English | Vietnamese

Lạnh Và Đói Là Sự Khảo Nghiệm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Chúng ta ở đây, trong cái “tủ lạnh” này (“ice-box” *), niệm Phật sắp được ba ngày rồi. Ngày thứ nhất có người nghĩ rằng: “Thật không chịu nổi! Ở đây vừa lạnh vì không có máy sưởi, lại vừa bị đói vì mỗi ngày chỉ ăn có một bữa! Suốt ngày cứ đi và ngồi, đi và ngồi,  mà niệm ‘Nam mô A Di Đà Phật’ thì càng niệm càng thấy đói, càng niệm càng thấy lạnh, thật là không chịu nổi!” Thế nhưng, trong hai ngày qua, anh ta đã chịu được những gì mà mình không thể chịu nổi, vì sợ nếu bỏ cuộc thì sẽ bị chê cười là hèn nhát, không có chí khí. Hôm nay là sang ngày thứ ba rồi, anh ta không còn cảm thấy quá khó chịu lắm. “Đói một chút cũng không hề gì, lạnh một chút cũng chẳng sao cả!” Đây chẳng qua là khảo nghiệm ý chí của quý vị mà thôi.

Quý vị đã không bỏ chạy mà lại ở lại tiếp tục niệm Phật, và nhờ đó, thiện căn của quý vị được tăng trưởng. Tôi biết đã có người niệm Phật mà thấy được ánh sáng, thấy hoa, thấy Phật; có người còn thấy được đức Phật A Di Đà xoa đỉnh đầu thọ ký. Có người hỏi: “Thật ư? Tại sao tôi không nhìn thấy?” Điều này phải hỏi bản thân quý vị, cần phải chí thành dụng công thì cảnh giới thù thắng mới hiện tiền! Có người lại nói: “Thật là khổ, chắc tôi chết mất!” Nếu vậy thì hãy từ bỏ sinh mạng của mình đi. Rốt cuộc thì quý vị muốn giữ tánh mạng để làm gì? Có câu:

“Vất không được cái chết thì sẽ đổi không được cái sống;
Bỏ không được cái giả thì sẽ đổi không được cái thật”.

Nếu quý vị chỉ muốn hưởng thụ thì quý vị sẽ chẳng có phần pháp xuất thế đâu. Nếu như vị muốn được pháp xuất thế, muốn phản bổn hoàn nguyên, thì phải chịu khổ một chút, xem nhẹ pháp thế gian một chút, không nên xem trọng nó quá.

Nói đến đây tôi nhớ đến bài thơ do cư sĩ Phương Quả Ngộ làm khi bà ta ở nhà, không có việc gì làm. Bà ta tự giao cho mình một công việc và viết rằng:

Vô ngôn độc tự bằng lâu
bạch hoa đào
Bành phái ba lãng kinh hải âu
Thủy thành ba
ba phục thủy
Nhiễm duyên hưu
phản bổn hoàn nguyên nhậm ưu du.


Tạm dịch:


Trên lầu cao, một mình lặng thinh, nhìn hoa sóng,
Sóng trào dâng, hải âu sợ hãi, sải cánh trên không.
Nước dậy sóng, sóng lặng nước trong,
Nhiễm duyên dứt, tự tánh hiện, tự tại thong dong.

Lặng thinh như vào thiền định, bà ta nhìn thấy biển cả dậy sóng, sóng đánh vào nhau, nước bắn tung tóe như những đóa hoa trắng, và nghe thấy tiếng sóng gào khiến cho hải âu kinh sợ bay mất. “Nước dậy sóng” là dụ cho tự tánh khi có phiền não dấy khởi; và “sóng lặng nước trong” biểu thị cho việc bất luận phiền não nặng nề thế nào, cũng có thể biến thành tự tánh Bồ đề, khiến cho “nhiễm duyên dứt”, buông bỏ tất cả các pháp thế gian. Đến lúc ấy, quý vị có thể trở về cội nguồn, thấy được bản lai diện mục của mình, mặc tình muốn làm gì cũng được. Nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa được như vậy, cho nên chúng ta cần phải tuân thủ quy củ và thành tâm niệm Phật, niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn, niệm cho thành “niệm Phật Tam muội”, thì bấy giờ chúng ta có thể mặc tình thong dong.

Người xưa nói: “Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt mới biết được tùng bách là loài héo úa sau cùng”. San Francisco từ trước đến nay chưa hề lạnh như vầy, nhiệt độ xuống dưới 20 độ, khiến hầu hết mọi người đều ở trong nhà và mở máy sưởi. Chúng ta ở đây cũng không ra ngoài trờì, mà thay vì mở máy sưởi, chúng ta lại mở máy lạnh! Gặp thời tiết lạnh giá, tùng bách có lẽ là loài tàn úa sau cùng, nhưng chúng ta đang chứng tỏ rằng chúng ta chính là Kim Cang kiên cố!

Trong quý vị đây có rất nhiều người có thể ở nhà hưởng thụ, thế nhưng họ lại tự nguyện đến đây niệm Phật, tu hành kham khổ. Đây là điều rất khó được, chứng tỏ quý vị có chút tâm thành, sẽ khiến cho đức Phật A Di Đà cảm động, nhất định Ngài sẽ gia hộ cho quý vị, đến lúc quý vị lâm chung, Ngài sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới Cực Lạc ở phương tây.

Đức Phật A Di Đà đã nhập định Kim Cang tại San Francisco, khiến cho nền đất ở đây thêm cứng chắc. Chúng ta cũng phải nhập định Kim Cang, để khiến cho đất ở San Francisco biến thành kiên cố như Kim Cang. Tối qua không phải tôi đã nói rằng “Không phải là không thể có động đất, mà là không cho phép đất động” hay sao? Ai có quyền không cho phép đất động? Chính là đức Phật A Di Đà, vì thế giới của Ngài là Cực Lạc. Cho nên nơi nào thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, nơi ấy sẽ trở thành một phần của thế giới Cực Lạc. Nếu quý vị không tin, thì đợi đến ngày 4 tháng 1 năm sau sẽ chứng minh vậy!

 

Ngày 10 tháng 12 năm 1972
Khai thị Phật Thất, ngày thứ 3.


 

Chú thích:

* Chùa Kim Sơn ở San Francisco có biệt danh là “tủ lạnh” (ice-box)” bởi vì tuy rất lạnh, nhất là vào mùa đông, nhưng không mở máy sưởi (xem “Vũ Trụ Bạch”,  bài 29, Khai Thị 4).