Những Lời Từ Vị Hiệu Trưởng Của Chúng Ta... Giáo Sư Bostick[1]

 

Như chủ đề của quyển Niên giám hằng năm của năm nay là Đi Lên, tôi đã được yêu cầu viết một trang ngắn về việc “đi lên”. Khi một người đi lên, họ vượt lên khỏi vị trí hiện tại của họ. Quyển Niên giám hằng năm ghi lại những thành tựu trong một năm về cuộc sống của mỗi người trong các bạn. Vì vậy, cứ mỗi năm, gần như là một nghi lễ của sự chuyển tiếp quan trọng, chúng ta lên một lớp ở trường. Việc đi lên của chúng ta qua các lớp học đã đạt được qua việc tích lũy kiến thức không ngừng trong mỗi năm. Điểm số chúng ta nhận được trong mỗi khóa học phản ảnh những nỗ lực và trí tuệ mà chúng ta áp dụng trong suốt năm học. Mục đích của trường học của chúng ta là chuẩn bị các bạn cho suốt một đời đi lên mà không tạo nghiệp xấu.

 

Làm thế nào để đi lên? Chúng ta sẽ đề cập sơ qua những phương cách giả và thật của việc đi lên. Như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, có những phương cách sai và phương cách đúng để đi lên trên thế gian này. Tôi sẽ đề cập đến cả hai cách sai và đúng để sống một cuộc sống luôn luôn vươn lên. Những cách sai đều là tạm thời, trong khi những cách đúng luôn là vĩnh cửu. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta được làm phong phú nhờ những người đã đạt được mức cao phi thường trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Từ những vĩ nhân đó chúng ta có những tác phẩm tuyệt vời trong âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, văn chương, thi ca, và trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Chúng ta chắc chắn sẽ nghèo nàn hơn nếu không có những người vượt lên cao hơn cuộc sống bình thường và nhàm chán.

 

ist2_2842683-pink-cosmos.jpg   Những phương cách giả tạm, có nghiệp quả xấu, là khi việc đi lên có được bằng cách sử dụng và thể hiện nhân cách xấu - gian lận, lấn áp, nói dối, trộm cắp, v.v… Ví dụ, gian lận có thể nâng cao điểm trung bình của chúng ta và cho chúng ta ảo tưởng mình là một học sinh giỏi hơn, trong khi thực tế là chúng ta đã tự lừa dối chính mình về học vấn.

 

   Cuối cùng, khi chúng ta đi vào cuộc sống chuyên môn, chúng ta được trông đợi có sự hiểu biết thực sự của kiến thức do một nền giáo dục tốt đẹp mang lại. Thực tế vào lúc đó là chúng ta đã lừa dối chính mình từ học vấn và không thể cạnh tranh với những người không gian lận, do đó họ vượt lên trên chúng ta thay vì chúng ta vượt lên trên họ. Cũng có thể nói giống như vậy về tất cả các đặc tính của nhân cách xấu. Sự lấn áp, chẳng hạn, chỉ làm cho chúng ta cảm thấy mình lớn hơn người bị lấn áp. Bạn không thể vươn lên bằng cách hạ thấp phẩm giá hay xô ngã tất cả mọi người. Bạn chỉ có ảo tưởng tạm thời là mình trên họ, trong khi thực tế bạn lại là một người nhỏ nhen hơn nhiều - một người đã phải dùng đến phương cách lấn áp người khác.

 

Bằng cách biểu lộ nhân cách tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh, người ta có thể sống suốt đời "vươn lên cao" (đi lên). Albert Einstein nói: "Hầu hết mọi người nói rằng chính trí tuệ làm nên nhà khoa học vĩ đại. Họ đều sai: đó chính là nhân cách". Và cũng đúng như vậy trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Con người có nhân cách trở thành cao thượng (đi lên) qua các thành tựu của họ. Họ không chiếm đoạt công lao của người khác. Họ cởi mở thừa nhận những sự giúp đỡ mà họ đã nhận được từ những người khác. Nhờ nhân cách tốt đẹp của họ, những đồng nghiệp và người quen của họ đều vui vẻ khi họ thăng tiến lên những chức vụ có nhiều trách nhiệm hoặc tín nhiệm mới. Chúng tôi chào mừng các học sinh tốt nghiệp về chặng mốc quan trọng mà họ đã đạt được.

 

Làm thế nào để có được nhân cách tốt đẹp? Jim Rohn đã nói: "Nhân cách không phải là cái gì mà bạn sinh ra là đã có và không thể thay đổi giống như dấu vân tay của bạn. Nhân cách là điều mà bạn không được sinh ra và bạn phải chịu trách nhiệm về việc hình thành nhân cách đó". Các cá nhân trở thành chịu trách nhiệm về sự hình thành nhân cách của mình. Đức Phật nói: "Chúng ta là những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta đều được khởi nên từ tâm niệm của mình. Thế giới do tâm tạo". Hãy đi đi và làm cho thế giới của các bạn thêm tuyệt vời!

_________________

[1] Hiệu trưởng trường Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức http://www.igdvs.org/

GS Bostick: http://www.drbachinese.org/news/news/2004/school_mr_bostick2.htm