KỆ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Hám Sơn Đại sư

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjvuwa_Sm75TiwtW_RuQ2biHKdKcfQiyxyfYAb6cWxO6jGmqxt

Nim Pht bn vi siêu sanh t

Tiên tu yếu thc sanh t tâm

Si ái tin th sanh t căn

Bt bt kỳ căn nan gii thoát

Si ái tc th nim Pht tâm

Tc tương nim Pht đon si ái

Si ái nhược năng nim nim đon

Tâm tâm Di Đà toàn thân hin

Tc th tin th chân tinh tn

Bt kh nht nim tm vong khước

Tnh Đ tu ti Tnh Tâm trung

Bt đc hướng ngoi bit tm mích

 

Dch:  

Nim Pht vn vì siêu sanh t

Trước phi cn biết tâm t sanh

Si ái chính là r t sanh

Không nh r này khó gii thoát

Si ái tc là tâm nim Pht

Tc đem nim Pht dt si ái

Si ái nếu hay nim nim đon

Tâm tâm Di Đà toàn thân hin

Đây tc chính là chân tinh tn

Chng th tm quên trong mt nim

Tnh Đ ngay trong tâm tnh

Chng được tìm kiếm bên ngoài

 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnUgqG58IdxyebQ79p7BADiBSh04-ZwfLD2kdKA17wsHtCH5VY