Thư Chân Hành Giả

 Những lá thư hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng Tuyên Hóa trong thời gian đi "Ba Bước Một Lạy" hơn 700 dặm trong 2 năm 9 tháng từ chùa Kim Luân ở Los Angeles đến Chùa Vạn Phật tại Talmage, California  

(Nguyên Tác: News From True Cultivators published by the Buddhist Text Translation Society, Dharma Realm Buddhist University, City of Ten Thousand Buddhas, Talmage, California - 2003)  

  

Nhng k xu khu ph Lincoln Heights  

Th by, ngày 14 tháng 5 năm 1977.

Sư-Ph t giám,

 

Chúng con tiếp tc ly khong mt dm rưỡi mi ngày, tính ra, trung bình là năm tiếng đng h đi ly và mt tiếng rưỡi ngh ngơi (c sau mt tiếng thì ngh hai mươi phút). Chúng con thc dy lúc bn gi sáng đ tng kinh sáng, ri chm dt vào khong sáu gi chiu đ tm ra và tng kinh ti như thường l. Mi ngày còn có gi hc Thái-cc-quyn vi Thy Hng-Triu vào bui sáng; ti đến thì chúng con đc và dch mt đon ngn trong Kinh Hoa-Nghiêm trước khi tng bn mươi chín ln nhng câu đu ca chú Lăng-Nghiêm, ri sau đó mi ngh ngơi. Chúng con sng trong chiếc xe van Falcon cũ k ca mt người Ưu-bà-tc, ng ngoài đường ph L.A. và git ra trong công viên. Thc ăn th trai ca chúng con là do nhiu Ưu-bà-di h pháp mang đến. Các Ưu-bà-tc và Ưu-bà-di luôn chăm sóc, lo lng cho chúng con. Nh h mà cuc hành trình ca chúng con được trôi chy thun li--h giúp nhn các thư-t t cnh sát, cho chúng con tin cc đ b vào ct đu xe (parking meter) v.v... Mt bui sáng n, vì tri mưa nên chúng con ly trong nhà đu xe ca cư-sĩ h Woo và th trai đó (1). Chúng con ly qua mt khu ph hn tp mang tên Lincoln Heights . Chúng con ly đến trước trường Trung-hc Lincoln ngay lúc va tan hc. Lp tc, chúng con b bao vây bi mt nhóm khong bn mươi hay năm mươi hc sinh va la hét va chi th tc tĩu. Khi thy rng nhng li nói ca chúng không lay đng ni chúng con, bn chúng bt đu cười r, và chng bao lâu sau, chúng bt chước ly đng sau chúng con, cho đến lúc có ti mười bn nam-sinh sp hàng ly Kinh Hoa Nghiêm. Tt c bn chúng đu t ra cung kính hơn sau khi ly được chng sáu ly--nhng đa thô l nht không th theo ni--và chúng b đi, lng l và đim tĩnh. Ngày đó không có chuyn gì rc ri na c.  

Ngày kế, lúc mười gi sáng, đt nhiên con có linh tính là ma quân đang chun b mt cuc kho nghim khác đâu đó, mt s thách thc có th xy ra bt c lúc nào. Sáng th sáu, khi ly đến gn cui khu vc Lincoln Heights vào lúc 10 gi 15, con linh cm là có chuyn gì đng trước, nhưng vì con đã tháo mt kính ra và đôi mt luôn dán cht vào chót mũi trong sut cuc hành trình nên không thy được nhiu chi tiết nh nht trên đường đi. Sau này thy Hng Triu k cho con nghe v nhng gì mà thy mc kích. Mt băng gm năm lão già t hp ti mt quy bánh taco góc đường. Mt gã trong bn đúng là mt con qu--đã xu xí mà hình thù li kỳ d như mt qu lê. Gã nhy nhót vòng vòng và ch tr v phía chúng con, tay cm mt cây roi st xon nhn hot, dài chng mt thước rưởi (5ft). Gã kéo mt thùng rác ti trước đ chn li đi ca chúng con, ri dùng roi đp vào thùng rác gây ra nhng âm thanh chát chúa, đinh tai nhc óc và làm móp méo hết các góc cnh ca nó; gã c ch tay v phía chúng con và c khiêu khích đng bn nhp cuc. Thy Hng-Triu nói rng gã y đích thc là mt tên bt lương chính hiu. Vì mãi ly nên con không thy rõ vic này, nhưng đt nhiên con có trc giác mnh m v mt s tr giúp vô hình, mt s hin din vi thin lc kỳ diu. Con cm thy tht bình tĩnh, thanh thn và nh nhõm (2).  

Thy Hng-Triu nói rng ngay khi con ly thng vào gia đám người ti quy bánh taco này, thì tên đu đng bng lao vt ra như tia chp. T thái đ hung hãn, hng hách, hn cht tr nên nhu hòa, ngoan ngoãn như mt đa tr. Còn nhng gã khác thì ngi bt đng ti bàn ăn ca h khi con ly quanh thùng rác dưới chân h và băng qua đường đ ly phía bên kia. Mt thanh niên tươm tt tiến ra ca và lch s hi: "Thưa ông, ông có th cho tôi biết v tôn giáo ca các ông chăng? Tôi rt cm kích v hành đng ca các ông..." Thy Hng-Triu gii thích ngn gn v mc đích ca cuc hành trình. Thy ct nghiã tht khéo léo.  

Ð t không dám c quyết ai là người đã dn dt chúng con vượt qua nhng đường ph Los Angeles , nhưng chc chn là có mt vài s cm ng thù thng xy ra vào bui sáng hôm đó.  

"Gi s có chúng sanh nào đem lòng oán hi B Tát, B Tát này cũng vn thương mến h trn không hn gin.  

Kinh Hoa Nghiêm - Phm Thp Hi Hướng.  

Ð t Hng-Tht kính cn đnh l.

 

*******

 

Chú thích:  

(1) Quy-c ca Ba Bước Mt Ly là không được vào nhà ca cư-sĩ. (bn Hán-văn, trang 16)  

(2) Khong đ mười trượng phía trước, bng có mt con voi trng ln trang nghiêm phi thường xut hin. Con không thy rõ ai đang ngi trên mình con bch-tượng, nhưng xem ra có đ oai nghiêm và thn lc thù thng, bên trái và phi đu có đi ngũ thin-thn h-pháp như B-tát Già-Lam oai nghiêm dõng mãnh v.v... Chính mt con trông thy Ðc Pht Thích-Ca Mâu-Ni cùng B-tát Quán-Thế-Âm rt rõ ràng. Con có cm giác là chư thn h pháp luôn lai vng đâu đây. Kìa! Voi trng sáu ngà vàng chói, đôi mt t ái, cùng các thin-thn cm kích h pháp. Ngay lúc y, tâm con cm thy sung mãn liu tường và vô cùng quang minh sáng sut. Con tin rng con được h trì bi B-tát Ph-Hin vì con đang ly Kinh Hoa-Nghiêm. (bn Hán-văn, צ̪ Tu Hành Gi Đích Tiêu Tc trang 16-17)

(3) Thy Hng-Tht phát nguyn ly Kinh Hoa-Nghiêm cùng Hoa-Nghiêm Hi-Hi Pht B-Tát sau mi ba bước và quanh năm luôn mang túi xách có đng b Kinh Hoa-Nghiêm trên vai. (bn Hán-văn, trang 17)

 

******  

Mt s vng tưởng cùng ký c: Mt nhóm Pht-t (1) mang thc ăn trưa và tin cc đ b vào ct st đu xe đến cúng dường. Con không th biết rõ phong tc ca người Trung-Hoa. Ti ph Tàu, có mt cp v chng người Hoa ln tui tht lên bng tiếng Quan-thoi: "a! H là người ngoi quc!" Con lin nghĩ: "Không, chúng tôi ch mang li điu đáng giá (đo Pht) mà quý v đã b quên. Tht ra, chúng ta đu là người 'ngoi quc', cho đến khi tt c chúng ta giác ng."  

ng qun b rách ca Thy Hng-Tht đã được vá li bng mt mnh vi có in hình nhng bông hoa H-uy-di. Nh chiếc áo tràng dài giúp che khut ch vá nên còn gi được v uy nghi đoan chánh: Bn tr Lincoln Heights t s ăn tươi nut sng chúng con bi mt s mâu thun như thế. Người ta thường đa nghi, h dò xét k lưỡng tng hành vi ca chúng con--t si dây ct giày cho đến nhng nơi chúng con đ mt ti. Không được có ch sai lm hay sơ sut, phóng dt.  

Bo trì Trung-đo trong vic tiếp th đ cúng dường tht khó. Như khi nhn được nhng th "tp nhp," thì chúng con phi chnh li bng cách x cho hết du, làm loãng bt cht đường và dùng vi vn đ vá lp các l thng. Khi nhn được "vàng," thì chúng con phi làm cho m xn và che giu đi. Chúng con nghĩ rng s nhum chiếc qun sc s như h gánh xiếc này thành màu nâu và xám.  

Cư sĩ: Ch trong vòng mt tháng, quý thy s ly ra khi Los Angeles.  

Tăng: Vy sao?  

Cư sĩ: Vâng. Theo con nghĩ thì quý thy đã vượt qua khu khó khăn nht ri (vùng Lincoln Heights ). Khu ph Tàu thì đ hơn chút đnh, còn khu Beverly Hills thì không thành vn đ!  

Tăng: Phn khó khăn nht là phn bên trong. Không bao gi d dàng c.  

Cư sĩ: ! (cười, cm nhn.)  

L ly: Thnh thong, sau vô s ln ly lên ly xung và đi đi ti ti trên nn xi-măng, con cm thy chng có gì hin hu c. Các loi âm thanh, các mu đi thoi, các li cht vn, các mùi thc ăn t nhà hàng, các mu thuc lá--tt c đu không thành vn đ. Nhiu khi, ngay c cái "tôi" cũng tht lc, không đáng k, dung hòa nht như, song li không th s mó và tách ri ra. Tánh kiên nhn và khiêm tn đến d dàng hơn sau khi đu mũi chm vào by kiến gia đng xác ko cao-su (chewing gum) và chai l b. Cũng tt thôi. Nơi chn là hin ti. Quét dn nhà ca, t trong ra ngoài.

 

Ph Tàu:  

1. Có ít Pht-t nht. Loài vt b giết sng công khai ("tươi").  

2. Ti góc ph chính: Chúng con đang ly. Mt đám tang vi băng nhc din hành đang tri bn "Chúng Ta Không Còn Thy Nhau Na" lướt qua, xe mô tô cnh sát, đám đông qun chúng, mt gánh xiếc nh bên phi, mt bánh dâu tây ln trên mt chiếc ghế hin ra trước mt chúng con, mt phóng viên ca đài truyn hình người Hoa đang chp hình. Chúng con ly ngang bên dưới. Ch vài người chú ý.  

3. Ly cách h cá trong ch chng hai feet (2ft=60.69cm). Ch chết! C hai chúng ta! Thi, chúng thi bt bng ming, chúng con âm thm nim Pht. Ðôi bên nhìn nhau qua chiếc "bn" ca mình.  

4. Mt bà lon trí lo đo theo chúng con núp đng sau, lén đá trúng ngay huyt đo ca con. Con vn tiếp tc ly, trong lòng thc mc không biết trước kia bà ta và con đã gp nhau đâu và mai sau s li gp g nơi nào. Con cm thy như b nhum bnh.  

5. Chúng con lái xe vòng quanh góc ph và băng qua mt ngã tư đ đu xe. Mt vài giây sau, bng rm! Bang, bang! Mt tai nn khng khiếp. Chúng con ht khi trong tích tc. Mt băng đng người Hoa vênh váo lướt qua. Tht là mt phương pháp tu hành tuyt diu! Hai người "ngoi quc" này chúc tt c đu được nhiu pháp lc.

 

Ð t Hng-Triu kính cn đnh l

 

******  

Chú thích:  

(1) Các đ-t ti gia đã quy-y vi Sư-Ph.

(Còn tiếp)                                    Trở về trang nhà