Thông Báo Về

Thực Phẩm Chay Giả Mặn

 

Thông báo ca Vn Pht Thánh Thành

 

1. Nhm giúp h trì gia phong ca chùa Vn Pht Thánh Thành, yêu cu xin đng cúng dường bt kỳ các sn phm tht chay gi cho chùa Vn Pht.  Nhng sn phm này bao gm tht heo ngui chay, tht cu chay, lòng heo chay, bò khô chay, patê chay, đùi gà chay, cánh gà chay, mc chay, cá viên chay, tôm viên chay, nhi (lp xưởng) chay, gà nướng chay, tht viên chay, hoc bt c sn phm nào có tên tht. Xin quý v xem bài khai th đính kèm ca Hòa Thượng Tuyên Hóa (sách “Gy Kim Cang Hét”) đ biết thêm chi tiết v vic tiêu th tht chay gi.

2. Đ giúp bo v s tu hành thanh tnh ca chư Tăng Ni, yêu cu xin đng cúng dường các thc ăn như là bánh ko, sô-cô-la, bánh mì, các loi nước ung, kem và các th có cht sa, bơ, mt ong, rượu và nước sa. Nước sa có th cha các sn phm ph ly t súc vt.  

3. Đ đm bo s tinh khiết ca thc ăn được cung cp ti chùa Vn Pht, xin đng đt mua nhng loi bánh bt nếp có cha tht heo chay ngui, hoc bt c thc ăn và bánh ngt nào mua t các tim bánh không chuyên v đ chay. Vic này cũng nhm bo đm cho quý v không mua phi các thc ăn có cha phó sn đng vt hoc có tht trong đó. Ngoài ra, cũng nên tránh nhng thc ăn có ghi điu này trên nhãn: Sn phm được làm chung vi các thiết b cũng dùng đ chế biến trng gà, sa và cá, v.v. .

 

4. Xin đng mua hoc giúp bt c ai (k c các Tăng Ni) mua bánh pizza, donuts, các loi bánh ngt t nhng tim bánh bên ngoài hoc t  các h thng tim bán đ ăn lin như Little Cesar, Pizza Hut, Sunny’s Donuts, McDonald v.v…. Nước st trong Pizza thường cha các gia v như hành, ti, h…, cht gelatin và phó-mát có cha men dch v “rennet” (men “rennet” này được ly t trong bao t ca bò đ làm cho đc sa khi chế biến phó- mát).  

Trng gà, sa hoc bơ thường được pha trn trong các bánh ngt, bánh mì, bánh bagels, croissants, bánh kem và nhng đ tráng ming. Xin hãy kim tra li các thành phn thc ăn trước khi mua. Nhng loi thc ăn lin t tim McDonald thường được chiên bng du có ngun gc t đng vt và bt ca tim McDonald cũng có pha trng gà. Mc du tim bánh Sunny’s Donuts công b h không b trng vào đó nhưng trong bt bánh được pha chế sn do nhà sn xut cung cp đã có pha thêm trng gà vào trong ri.  

5. Phương cách thun tin nht đi vi vic cúng dường thc phm cho nhà chùa là cúng dường trc tiếp ti Văn Phòng hoc Ban Công Đc. Xin hãy ghi rõ mc đích như sau: “Cúng Dường Thc Phm - Food Offering”. Ban m thc s s dng khon ngân qu này đ mua thc ăn hoc vt dng nào cn thiết cho nhà chùa.  

Ban m Thc VPTT (1/9/2010)

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị về việc ăn thức ăn chay giả thịt

 

Câu hi: Nhng thc ăn như cá viên chay, tôm viên chay, mc chay, tht gà chay, đùi gà chay, lòng heo chay, bò khô chay, tht cu chay, lp xưởng chay, tht heo ngui chay, patê chay, gà khói ngâm chay .. ngày nay được bán trên th trường ... mc dù đây là nhng món ăn chay, nhưng mùi v ging hi sn và tht đ người ăn chay không th quên được … chúng con có còn là nhng người thc s ăn chay khi chúng con ăn nhng th này không ?  

Hòa Thượng Tuyên Hóa: Là người ăn chay quý v cn phi cng rn!  Trong Pht Giáo nht đnh phi ci thin thói quen này; nếu không ci thin thì dn dn s không còn người xut gia nào ăn chay na! Tôi tin rng nhng tên gi như "tht gà", "tht vt" đu không nên đ cp đến trong thc ăn chay. Tôi hy vng rng mi Pht t đu có được Trch Pháp Nhãn, nhn ra nhân qu, thay vì sai lm trong nhân qu.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang