English | Francais | Vietnamese

Nơi Chốn Tâm Linh Bậc Nhất

Tại Vạn Phật Thánh Thành, hươu và công dạo chơi trong khuôn viên Chùa, chư Tăng Ni cầu nguyện (*) trong sáng sớm trời còn mờ tối và đầy sương mù, và du khách chiêm ngưỡng mười ngàn tượng Phật đúc bằng tay trưng bày trong Phật Điện. Đó là cộng đồng Thiền nằm giữa những rặng núi và va vườn nho ở miền Bắc California tô điểm thêm cho niềm an lạc.

từ sách "" Cuộc Hành Trình Xuyên Hoa Kỳ - The USA Book, A Journey Through America "của tác giả Karla Zimmerman và nhiều tác giả khác. trang 8 / 9

 

Ghi chú: 

(*) Ở đây các tác giả là người Tây Phương nên dùng chữ "cầu nguyện" (pray), trong Phật Giáo nói về Lễ Lạy như sau:

Lễ bái 頂禮

Lễ lạy là một hình thức tu tập tích cực. Trong lúc có vẻ như hướng thẳng đến một hình ảnh, tôn tượng, kinh điển, hoặc ngay cả hình thức quán tưởng, nhưng thực ra là nhắm thẳng vào nội tâm của chính mình. Sự phủ phục một cách giản dị mà sâu sắc để biểu lộ lòng khiêm tốn và sự chân thật, hai đặc điểm cần thiết cho lòng trung thực tự kiểm, là nhận biết lỗi lầm và chuyển hóa cá tính. Đôi khi lễ bái còn gọi là “bái thiền” vì việc này cũng đòi hỏi tâm thanh tịnh và ổn định như “tọa thiền” và cũng được lợi lạc tương tự. Lễ bái đặc biệt cũng hữu hiệu trong việc hàng phục tâm ngã mạn và bắt đầu làm lại con người mới -- cải quá tự tân. 

(Trích bài Triển Lãm tại Vạn Phật Thánh Thành)

 

MOST SPIRITUAL PLACE

At the City of Ten Thousand Buddhas, deer and peacocks roam the gardens, monks and nuns pray in the misty dawn half-light and visitors admire the 10,000 hand-molded buddhas in the Jeweled Hall. That the Zen community is located amid Northern California's mountains and vineyards adds to the bliss.

from the book "“The USA Book, A Journey Through America” by Karla Zimmerman, et. al. , page 8/9:

"The USA Book" combines arresting photography with sharp and compelling content, organized by state with additional sections on popular themes, regional identities, road trips and US territories. More than 400 photographs illustrate the unique qualities and diversity of the 50 states. The book contains informative and engaging details on each state, including history, culture and traditions, politics, myths and legends, trademarks and essential experiences. The Best Road Trips chapter and maps highlight the USA's top six road trips, from Route 66 to the Blue Ridge Parkway. Special spreads highlight key themes and issues, from arts and architecture, to innovation and exploration, and oddball America.

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang