Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Anh ngữ 26.2 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Hoa ngữ 73.1 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Việt ngữ 27.2 Mb)

CTTB Grand Opening 30th Anniversary Photographs

Hình ảnh khóa học Bồ Tát Giới Tại Gia

Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 1

Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 2

group.jpg (115910 bytes) UMinhGiioi_CTTB_2009.jpg (222325 bytes)
Hình 1 - Lễ Truyền Đại Giới Lần Thứ 12 Hình 2 - Lễ Truyền U Minh Giới
6a00d8341feff153ef011571d6ec8b970b.jpg (196392 bytes)

IMG_6386.jpg (221106 bytes)

Hình 3 – Lễ Truyền Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia Hình 4 - Sau Lễ Cúng Ngọ
DRBU_a_2009.JPG (355540 bytes) dsc_0708.jpg (184356 bytes)
Hình 5, 6 – Lễ Tốt Nghiệp Đại Học Pháp Giới - Dharma Realm Buddhist University (DRBU), 2009
DRBU_2009.JPG (310927 bytes) 30thAnniversary_CTTB_2009.jpg (121685 bytes)
Hình 7 – Một Số Giáo Sư Ban Giảng Huấn DRBU, 2009 Hình 8 - Hợp Ca Cúng Dường

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang