Vietnamese | English

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

                                  #48. Nghỉ Đêm Ở Quán Trọ Nhỏ  

Vào cuối tháng mười hai thì Ngài lạy đến bến Thiết Tá trên sông Hoàng Hà. Lúc đến Lăng Quang Vũ, thấy nơi này chẳng có tự viện nào cả, Ngài bất đắc dĩ phải tìm quán trọ để tá túc đêm mồng một tết. Mùi vị hành cước gian khổ khác thường; việc lễ lạy trong lúc trèo non lội suối lại càng khó khăn vất vả hơn nữa. Người viết cũng đã từng đích thân nếm qua mùi vị này—từ miền Đông Bắc muôn dặm xa xôi, dãi dầu sương gió để tìm gặp bậc minh sư. 

 

Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá: 

Hành cước tham phương thọ khổ tân,

Triều sơn bái đỉnh ma tánh chân, 

Lộ túc sương miên vô sở trụ, 

Phi tinh đái nguyệt hàng kỳ tâm. 


Nghĩa là: 


Gót chân hành cước thấm gian truân, 

Triều bái danh sơn giũa tánh chân. 

Gối tuyết màn sương không chỗ trụ, 

Trăng sao dõi bước phục điều tâm.
 

Trở về trang nhà | Về đầu trang