Vietnamese | English

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#47. Từ Đỉnh Núi Sư Tử Đi Lạy Tiếp

Ngài qua Tô Bắc và tới tỉnh Hà Nam, ngang qua các nơi như Phụng Dương, Hào Châu, Hạo Lăng, Tùng Sơn, và Chùa Thiếu Lâm, rồi đến Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Đến năm này Ngài được 44 tuổi. Cả ngày lẫn đêm, dù trời mưa trời gió, Ngài vẫn tiếp tục vừa đi vừa lạy như thế; và một lòng xưng niệm danh hiệu “ Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.” Vui, khổ, đói, no, không làm Ngài dao động, bởi Ngài không còn bận tâm đến những việc đó nữa vậy!

 

Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

Đạt Ma diện bích Hùng Nhĩ Sơn,

Trúc Pháp, Ma Đằng, Bạch Mã truyền,

Như kim nhưng hữu Thần Quang phủ,

Vi Pháp đoạn tý hồng tuyết triều?

Nghĩa là:

Núi Hùng Nhĩ, Đạt Ma đối vách,

Chùa Bạch Mã, Trúc Pháp, Ma Đằng.

Ngày nay có chăng Thần Quang khác,

Vì Pháp chặt tay nhuộm tuyết hồng?

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang