Vietnamese | English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#46. Đón Năm Mới Tại Chùa Sư Tử Sơn

Trên đỉnh dãy Sư Tử ở huyện Giang Phố, trấn Phố Khẩu, cách hơn bảy mươi dặm về hướng tây bắc có một căn nhà tranh lớn. Đây là nơi trú ngụ của mười phương hành giả tham Thiền, Đạo phong lừng lẫy, danh tiếng lan xa. Các bậc thượng tọa tham học lâu năm không ngớt theo nhau tìm tới chốn này; số hành giả tham phương nhiều không đếm xuể. Ngài [Hư Vân] cũng thuận đường mà đến; vừa gặp dịp cuối năm, Ngài lưu lại đây chờ qua năm mới.Kệ tán của Hoà Thượng Tuyên Hoá:

Sư Tử Sơn Tự sư tử cư,
Long tượng tàng xứ long tượng lâu.
Đại dã hồng lô đồng đoàn luyện,
Cao tăng đại đức tùng thử xuất.

Nghĩa là:

Sư tử ở Chùa Sư Tử Sơn,
Rồng, voi ẩn náu lầu long tượng.
Lò luyện lớn cùng nhau rèn luyện,
Cao tăng, đại đức đến từ đây.

Trở về trang nhà | Về đầu trang