Vietnamese|English

Tu Đạo Cần Phải “Quý Phước, Cầu Huệ”

 

Tín đồ Phật Giáo chúng ta khi chưa thành Phật thì phải biết “quý phước, cầu huệ.” Hễ biết quý phước thì phước báo gia tăng, còn cầu huệ thì trí huệ tăng trưởng.

Quý vị hãy nhìn xem: Người đời có vô số hoàn cảnh khác nhau. Có những người được phước báo lớn, không cần phải làm gì cả mà lại được vạn sự như ý, mọi thứ đều có sẵn, đời sống rất sung túc; họ không buồn không lo, sung sướng vô cùng; đó là nhờ khi trước họ đã từng tu phước rất nhiều, nên nay mới được hưởng phước báo lớn lao như thế! Có những người thì lại có trí nhớ rất tốt, chỉ xem qua một lần là không bao giờ quên. Họ vừa thông minh vừa khoẻ mạnh, và còn có biện tài vô ngại; khi họ thuyết Pháp thì có hiện tượng “trời mưa hoa xuống, đất trồi sen vàng” xảy ra. Vì sao họ có khả năng ấy? Là vì khi xưa họ đã từng tu huệ rất nhiều!

Làm thế nào để tu huệ và tu từ đâu? Trước hết hãy bắt đầu từ Đại Thừa, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nghiên cứu Tam Tạng cho thật thấu đáo, cho tới mức viên mãn, miệng có thể đọc thuộc, tâm có thể nghĩ suy. Sáng cũng như chiều, ngày ngày dùi mài Tam Tạng cho làu thông, thấu triệt, thì đại trí huệ khai mở, kiếp sau nhất định sẽ vừa thông minh vừa biện tài.

Chúng ta đã biết thế nào “quý phước, cầu huệ” thì cần phải quý tiếc đồ vật, không nên làm hư hại vật dụng. Làm những công việc như sửa cầu, đắp đường, cất chùa, dựng tháp, bố thí y phục, bố thí vật thực, cứu giúp người nghèo khổ tức là tu phước, tạo phước điền. Còn giảng Kinh thuyết Pháp, in kinh sách để truyền bá, phiên dịch kinh điển, tô vẽ tranh Phật… là thuộc về pháp môn tu huệ. Giả sử quý vị không muốn có phước báo và cũng không muốn có trí huệ, thì chẳng có lời gì để nói. Song, nếu quý vị muốn có phước báo, muốn có trí huệ, thì hãy hãy mau mau tu phước, cầu huệ. Không được lãng phí phước báo và cũng không được bỏ trí huệ một cách tùy tiện! “Quý phước, cầu huệ” là một công việc lớn lao, tất yếu mà mọi tín đồ Phật Giáo cần phải thực hành!


Trở về trang nhà | Về đầu trang