Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#39. Kim Sơn Giang Thiên Thiền Tự

Giang Thiên Thiền Tự, quen được gọi là Chùa Kim Sơn, chính là môn đình của Thiền Tông, là nơi tụ hội của hàng long tượng, minh nhãn cao tăng, đời đời không thiếu người ưu tú. 
Ngôi chùa này, vào đời Đường, do Hòa Thượng Pháp Hải dựng tích trượng trụ trì. Đời Tống, có Thiền Sư Phật Ấn cùng Tô Đông Pha tại đây luận nghĩa; họ Tô thua cuộc, phải để lại thắt lưng bằng ngọc (ngọc đái), hiện vẫn còn được lưu giữ tại chùa.
Năm bốn mươi mốt tuổi (1880), Ngài Hư Vân đến Giang Thiên Thiền Tự để được thân cận học hỏi với Hòa Thượng Quán Tâm cùng các Thượng Tọa Tân Lâm và Đại Định.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Kim Sơn chung linh ẩn cao tăng,
Thiền Tông bổng hát lập gia phong,
Niệm Phật thị thùy? Thùy thị niệm?
Hắc khí đồng phá xuất phàn lung.

Nghĩa là:

Kim Sơn khí thiêng cao tăng ẩn,
Gậy, hét—Thiền Tông lập gia phong,
Niệm Phật là ai? Ai đương niệm?
Phá thùng hắc khí, thoát khỏi lồng.

Trở về trang nhà | Về đầu trang