Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

- Khai Thị 1, 2, 3, 4 : Tùy hỷ

- Hoa Sen Ngày Xuân: $5.00

- Kinh A Di Đà Lược Giảng: $15.00

- Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng: $15.00

- Phổ Môn Phẩm Lược Giảng: $10.00

- Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

- Cẩm Nang Tu Đạo: Ngữ Lục của HT. Quảng Khâm

Kinh Sách Băng Mới:

- Kinh Kim Cang Lược Giảng: $12.00

- Lục Tổ Đàn Kinh Lược Giảng: $15.00

- Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca: $7.00

- Bách Pháp Minh Môn Luận: $6.00

- Tam Bộ Nhất Bái: $12.00

- Băng cassette Kinh Địa Tạng Lược Giảng (Quyển Thượng) gồm 8 cuốn.

 

Băng đọc:

- Khai Thị 1, 2, 3, 4

- Kinh A Di Đà Lược Giảng

- Kinh Kim Cang Lược Giảng

- Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng

- Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

- Pháp Ngữ

 

Tất cả Kinh đều hard cover (b́a dầy). Nếu quư Phật tử muốn thỉnh kinh sách và băng đọc hay hỗ trợ công đức ấn hành xin thư về:

 

Gold Mountain Monastery

800 Sacramento St.

San Francisco, CA 94108

bodehai@yahoo.com

 

Chi phiếu xin đề: DRBA/ Vietnamese Account.

 

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang