Vietnamese|English

Nói Chuyện Đầu Xuân

Cung Chúc Tân Xuân! 

Chúc quý vị năm mới yên vui, hạnh phúc! Với một năm mới không ưu sầu, không khóc lóc, thì đó là một năm mới kiết tường, an ổn.

Tôi chúc quý vị một năm mọi chuyện như ý, điều gì mong ước đều được thành tựu. Song, hễ quý vị nóng giận, tức bực, hoặc sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, chướng ngại kẻ khác, thì mọi điều yên lành sẽ không còn yên lành nữa! Vì thế, năm nay quý vị hãy cố gắng sửa đổi cá tánh nóng nảy của mình đi!

Nếu từ bỏ được tánh nóng nảy thì trên đời không còn chuyện khổ đau nữa. Khi ấy, cả bom nguyên tử, bom khinh khí hay tia laser cũng đều giảm hiệu lực hoặc trở thành vô dụng. Nếu ai cũng từ bỏ lòng sân hận và tánh nóng nảy, thì mọi thứ bom đạn, vũ khí, hoặc tia sáng giết người sẽ mất công hiệu. Khi sự sân hận của con người tập trung lại thì chúng biến thành bom nguyên tử, bom khinh khí, tia laser. Tất cả đều từ lòng sân hận, nóng nảy mà thành!

Hễ khi quý vị có lòng sân hận khổng lồ, quý vị sẽ chiêu cảm những thứ hung bạo hơn cá tánh nóng nảy của mình; và kết quả là thế giới sẽ mang họa! Khi quý vị nổi nóng, hoặc khi quý vị dùng thế lực để hà hiếp hay dùng thủ đoạn để hãm hại người khác, là quý vị đang châm ngòi làm bom nguyên tử, bom khinh khí bùng nổ!
Vì thế, muốn vô hiệu hóa những thứ vũ khí giết người ấy, thì quý vị đừng bao giờ bực tức, nóng giận. Về điểm nầy, quý vị cần phải tự mình cải thiện lấy. Hãy bỏ ác, làm lànhỒnổi giận là ác, không nổi giận là lành. Do đó, nếu quý vị có thể bỏ ác, làm lành, sửa lỗi, đổi tánh, thì đó chính là lời dạy của cổ nhân:

"Tác tân dân"
(Làm con người mới.)

Để "làm con người mới", quý vị phải cải thiện, phải thay đổi hành vi, cách suy nghĩ, tập quán xấu trước kia. Nếu quý vị không tự cải thiện chính bản thân mình, thì dù quý vị có thay đổi luật lệ, phép tắc, chế độ hành chánh ở đời, thì sự cải thiện ấy cũng chỉ là giả dối, vì chúng chỉ là tìm cầu, truy đuổi những thứ ở bên ngoài chân tâm mà thôi! Quý vị phải nhất định cải thiện đời mình ngay từ nội tâm bằng cách tự sửa đổi mọi thói hư tật xấu.

 
Ngài Thần Tú có dạy:

"Thân là cây Bồ đề,
Tâm như đài gương sáng;
Luôn siêng năng quét sạch,
Chớ để bụi bám vào."

Quý vị phải luôn "quét sạch" cái gì? "Quét sạch" tánh nóng nảy, sân hận, tánh đố kỵ, chướng ngại! Hãy "quét" cho sạch những thứ bụi bặm ấy; bấy giờ ánh sáng trí huệ xưa nay vốn sẵn có nơi tâm mình sẽ tự nhiên bừng hiện, sáng soi. Một khi ánh sáng trí huệ khai phát, quý vị sẽ thấu suốt mọi việc và hiểu rõ mọi chuyện trên đời.
Tại sao ngay bây giờ quý vị không thể thông đạt mọi sự? Bởi vì trí huệ quang minh của quý vị chưa khai mở! Chỉ khi nào quý vị "quét sạch" tự tâm, trừ hết thói hư tật xấu, thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trước hết, quý vị phải biết tự cải thiện chính mình, thay đổi thành một con người mới.

"Tự cải thiện" không có nghĩa là cải thiện việc làm hay công việc bên ngoài mà là cải thiện nội tâm mình, tức là từ bỏ tánh nóng giận, ganh tỵ, chướng ngại, kiêu căng, ngã mạn.

Những thủ đoạn áp bức, hà hiếp, hãm hại kẻ khác đều là những hành vi đê tiện, xấu xa. Do đó, những người tu Đạo, nhất là các Tăng Ni, nếu thường có tâm tranh chấp, thích cãi vã với kẻ khác, thích tranh biện đúng sai, hay nói năng gàn bướng, vô lý, hoặc dùng thủ đoạn ức hiếp người khác, thì nên biết rằng tư cách thấp hèn ấy sẽ làm ô nhiễm, vẩn đục thế giới nội tâm của chính mình. Khi lòng quý vị chứa đầy những thứ dơ bẩn ấy thì trí huệ chân chánh của quý vị sẽ bị chôn vùi, mai một. Đó là điều hết sức quan trọng!

(Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 02 tháng 01 năm 1994, tại Viện Dịch Kinh Quốc Tế,)

Trở về trang nhà | Về đầu trang