Vườn Thơ Tịnh Độ

 

Hơn sáu mươi năm,
Thoáng đường xuân mộng,
Tỉnh ra thôi một giấc hoàng lương!
Phù hoa bóng huyễn,
Có mấy phong quang?
Nhìn xem đã rõ ...
Cắt mối tơ vương,
Mặc kẻ lao nhao chốn hý trường!
Lều tranh núi biếc,
Bổn phận lo lường,
Tùy duyên thong thả,
Rửa bát đốt hương,
Ðem tâm quy hướng cõi thanh lương!
Mênh mang biển nghiệp,
Ðau khổ bao dường!
Quay đầu trông lại thấy thêm thương!

(Những Ðiệu Sen Thanh)

 

Return to homepage | Top of page