Thất và Pháp Hội Vạn Phật Thành 2002

 

Quán Âm Thất:

Bảy ngày chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4.

 

Lễ Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát Ðản Sanh sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 31 tháng 3, ngày đầu của thất.    

Từ ngày 21 đến ngày 17 tháng 7. 

 

Lễ Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 28

Tháng 7.

 

Từ ngày 20 đến ngày 26 10.

Lễ Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 20 tháng 10, ngày đầu của Thất.

 

Ðịa Tạng Thất:

 

Từ chủ nhật ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, bảy ngày trì tụng Kinh Ðịa Tạng và hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

 

Lễ Vu Lan

Từ chủ nhật ngày 22 đến ngày 28 tháng 12, bảy ngày chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 22 tháng 12.

 

Thiền Thất

-         Ba ngày hướng dẫn thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 18 đến ngày 31 tháng tháng 7.

-         Ba ngày hướng dẫn thiền tập vào Thanksgiving weekend từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12.

-         Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày29 tháng 12 năm 2002 đến ngày 19 tháng 1 năm 2003

 

Vạn Phật Sám

 

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào mùa xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong kinh Vạn Phật. Năm nay, Sám Vạn Phật bắt đầu tư ngày 24 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5.

 

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 19 tháng 5 bắt đầu từ 8 giờ sáng.

 

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa thượng sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 16 tháng 6.

 

Kinh Sách mới :

 

Kinh PhậtThuyết Tứ Thập Nhị Chương (bìa cứng, Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm do Lão Hòa Thượng giảng giải và Khai Thị 4 vừa được ấn hành. Nếu quý Phật tử muốn thỉnh nhưng kinh sánh trên xin thư về :

 

Gold Mountain Monastery

808 Sacramento St.

San Francisco, CA 94108

(415) 421-8117

 

Website củ Vạn Phật Thánh Thành (cả 3 ngôn ngữ) :   www.drba.org

                    

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang