Thất và Pháp Hội Vạn Phật Thành 2001  

Quán Âm Thất:

 

Bảy ngày chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hàng vào chủ nhật ngày 28 tháng 10.

 

Phật Thất:

 

Từ chủ nhật ngày 23 đến ngày 29 tháng 12, bảy ngày chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 30 tháng 12.

 

Thiền Thất:

 

-         Ba ngày thiền tập vào Thanksgiving weekend từ tối ngày 22 đến chủ nhật ngày 25 tháng 11.

-         Ba tuần thiền thất mùa đông ( ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 đến ngày 21 tháng 1 năm 2002.

 

If Moving:

 

Nếu quý đọc giả thay đổi địa chỉ  hoặc không muốn nhận Bồ Ðề Hải Nữa, xin vui lòng báo cho chùa biết. Mỗi tờ báo bị gởi trả về vì không người nhận chùa phải trả bưu điện 5o cents.

 

 Nam Mô A Di Ðà Phật !

                                                                                 bdh

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang