THÔNG BÁO 

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 2001)

 

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

1) Tháng 3: từ ngày 11 đến 17

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 11/3.

2) Tháng 8: từ ngày 5 đến 11

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 5/11.

3) Tháng 10: từ ngày 28 đến ngày 3/11

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 28/10.

Ðịa Tạng Thất:

Từ chủ nhật ngày 16 đến ngày 22 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ ngày 16 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

Lễ Vu Lan sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 2/9.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 23 đến ngày 29 tháng 12, chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 30/12.

Thiền Thất:

- Một tuần thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 12 đến chủ nhật ngày 19 tháng 8.

- Ba ngày thiền tập vào Thanksgiving weekend từ tối thứ năm ngày 22 đến chủ nhật ngày 25 tháng 11.

- Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 đến ngày 21 tháng 1 năm 2002.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như mọi năm, vào dịp lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng Vạn Phật Thành đều tổ chức 21 ngày Pháp Hội trì tụng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh được tụng bằng ba thứ tiếng: Hoa, Anh, Việt ở ba Phật điện khác nhau. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 6.

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào thứ bảy ngày 30 tháng 6.

Lễ Sám Hối

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào mùa xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong Kinh Vạn Phật. Năm nay, Sám Vạn Phật bắt đầu từ thứ năm ngày 5 tháng đến chủ nhật ngày 29 tháng 4.

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 29 tháng 4 bắt đầu từ 8 giờ sáng.

Truyền Tại Gia Bồ Tát Giới và U Minh Giới:

Hàng năm Vạn Phật Thành đều có truyền Tại Gia Bồ Tát Giới và tổ chức khóa học Bồ Tát Giới.

Nếu quý Phật tử nguyện muốn thọ giới xin điền đơn ghi danh trước, nếu đủ điều kiện, chùa sẽ thông báo. Phật tử muốn thọ giới phải trường trai và tham dự khóa học giới. Xin liên lạc về chùa để lấy application form. Năm nay, khóa học bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5, và lễ truyền giới sẽ cử hành vào sáng thứ hai ngày 28 tháng 5.

Lễ Truyền U Minh Giới là lễ truyền 10 giới cho vong linh thân nhân quá cố. Lễ sẽ cử hành vào chiều thứ hai ngày 28 tháng 5.

Khóa tu và lễ Truyền Giới đều bằng ba ngôn ngữ Anh, Hoa, Việt. Năm ngoái có hơn 250 vị phát tâm thọ Tại Gia Bồ Tát Giới và 700 vị U Minh Giới. Nếu muốn thêm chi tiết xin liên lạc về Vạn Phật Thành.

Lăng Nghiêm Pháp Hội từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, kỷ niệm 25 năm thành lập Vạn Phật Thánh Thành.

Website của Vạn Phật Thánh Thành: www.drba.org

* Bồ Ðề Hải sẽ phát hành mỗi 3 tháng. Mọi thư từ, góp ý hay thỉnh báo xin thư về Dharma Realm Buddhist Association ( Vạn Phật Thành ). Chi Phiếu góp phần ấn tống, xin đề: DRBA/Vietnamese Account.

Bồ Ðề Hải (ISSN 1530 - 9924 ) is published quarterly by Dharma Realm Buddhist Association, 2001 Talmage Rd., Talmage, CA 95481-0217. Periodicals Postage Paid at Talmage, CA, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Bồ Ðề Hải, P.O. Box 217, Talmage, CA 95481-0217.


Trở về trang nhà | Về đầu trang