THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI VÀ TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI TẠI VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

 

Vì hoằng dương Giới pháp của Như-lai, để tiếp nối Huệ mạng của chư Phật, hầu duy trì Luật tạng Tỳ-ni được cửu trụ, Vạn Phật Thành sẽ cử hành Pháp hội truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới cùng Tại Gia Bồ Tát Giới.

 

Tư cách cầu giới

Có lòng tin chân chánh vào Phật Ðạo và tự tin rằng có thể thọ trì giới pháp của Phật. Muốn thọ Bồ Tát giới là phải trường trai và cần nên đến chùa học giới trong 5 ngày 30/ 8 đến 03/9 2000 trưóc khi thọ giới

 

Ngày 30/8 đến ngày 03/9/ 2000:  Học giới

Ngày thứ sáu 01/9/2000:  Truyền Tam Quy Ngũ Giới và U Minh Giới

Ngày chủ nhật 03/9/2000: Truyền Tam Quy Ngũ Giới và Tại Gia Bồ Tát Giới.

 

Quý Phật tử có thể xin đơn tại vạn Phật Thành (707) 462- 0939 và phải gởi về chùa trước ngày 10 tháng. Nếu đơn được chấp thuận, quý vị sẽ được giấy báo cho biết. Giới tử được chấp nhận, phải có mặt tại Vạn Phật Thành vào lúc 3giờ chiều ngáy 30 tháng 8, tại Ðạo Nguyên Ðường.

 

Ðịa Tạng Thất: từ ngày 27/8--- 2/9/2000

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát: 27/8/2000  

 

Quán Âm Thất:  

Tháng 10: từ ngày 15 đến ngày 21

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 15/ 10.

 

Lễ Vu lan sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 13/ 8.

 

Thiền Thất:  

Một tuần thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 23 đến chủ nhật ngày 30 tháng 7 

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Vạn Phật Thành

Tel: (707) 462- 0939

Fax: (707) 462- 0949 e-mail: cttb@jps.net


Trở về trang nhà | Về đầu trang