Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

 21. Ðiển Tọa  

      Vị Sư giữ chức Ðiển Tọa là người có nhiệm vụ coi sóc tăng phường, cho nên cần phải là bậc Diệu Trí Bát Nhã đệ nhất, có thể nhẫn nhục, chịu đựng được mọi cực nhọc, oán trách. Ngoài ra, vị Ðiển Tọa cũng cần phải để ý đến khẩu vị của đại chúng, biết kiệm tiền bạc của Thường Trụ, và ân cần cúng dường người  khác trước; đồng thời còn phải biết quý tiếc đồ vật, thận trọng từng ly từng tí về mặt nhân quả, cân nhắc về công và tội trong từng niệm một, không được sơ xuất.

                      

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

                      Thiên trù diệu cúng vị thanh hương,

                     Thiền duyệt vi thực lạc uông dương,

                     Pháp hỷ sung mãn chu sa giới,

                     Thực dĩ kinh hành thối mật tàng.

Nghĩa là:

                    Bếp trời diệu cúng thơm tinh khiết,

                    Ðậm đà Thiền vị, ngát hương vui,

                    Pháp hỷ ngạt ngào lan tỏa khắp,

                    Ăn xong tản mác đi kinh hành.

Trở về trang nhà | Về đầu trang