Thưa chư Tôn Ðức, quý Phật tử, thân hữu, bạn đọc

Với tâm nguyện hoằng pháp và phụng sự; trong những năm nay, mỗi kỳ hơn ba ngàn bản tin Bồ Ðề Hải đã được gởi đến quý Phật tử khắp nơi. Mọi chi phí ấn loát và bưu phí đều từ sự đóng góp của quý Phật tử xa gần. Ðể tiết kiệm tối đa việc xử dụng quỷ ấn tống mà quý bạn đã đóng góp, thỉnh thoảng địa chỉ gởi báo (mailing list) cần phải cập nhật hóa. Quý bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách cho biết:

1) Ðịa chỉ mới nếu di chuyển.

2) Không muốn tiếp tục nhận báo. (Có trường hợp thân nhân hay thân hữu gởi địa chỉ của bạn đến thỉnh báo cho bạn, nhưng bản thân bạn không muốn nhận).

3) Nhận dư báo ( 2 hoặc 3 bản tin gởi về cùng một người ở địa chỉ khác nhau).

Nhân dịp năm mới và thiên niên kỷ mới, xin tỏ lòng biết ơn chân thành. Cầu Phật gia hộ Chư Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu hành, thân tâm an lạc.

Bồ Ðề Hải

Trở về trang nhà