Vạn Phật Thành

Thông Báo

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thành

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1998 đến chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức A Di Ðà Phật.

Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật ngày 3/1/ 1999.

Thiền Thất:

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1 năm 1999.

Những khóa tu hay thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Xin liên lạc Vạn Phật Thành (707) 462-0939 để biết thêm chi tiết.

Tu Viện Long Beach

Phật Thất Mùa Ðông:

Chuyên trì niệm danh hiệu Ðức Phật A Di Ðà trong suốt bảy ngày từ ngày 25 đến 31 tháng 12, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Mỗi đêm từ 7 giờ đến 9 giờ tối đều có thuyết giảng. Lễ Sái tịnh đạo tràng vào lúc 7 giờ tối ngày 24. Giới Bát Quan Trai truyền vào 6 giờ sáng ngày 25. Muốn biết thêm chi tiết (chỗ ở, chương trình...), xin liên lạc với Tu Viện. Ðây là cơ hội tốt để chúng ta có thể buông xả chuyện đời dụng công trong suốt bảy ngày. Thời khóa như sau:

6:00 Truyền Bát Quan Trai Giới
7:00 - 10: 45 Tụng kinh A Di Ðà
Trì niệm danh hiệu Ðức A Di Ðà Phật

(20 phút nhiễu niệm, 20 phút ngồi niệm, 20 phút niệm thầm. Như thế niệm suốt trong lúc động hay tĩnh).

11:00 Cúng ngọ và thọ trai
13:00 Lạy sám hối (đảnh lễ đức A Di Ðà Phật).
13:30 - 17:45 Niệm Phật
18:00 Công phu chiều
19:00 - 21:00 Pháp thoại
21:00 Ðại Hồi Hướng
21:30 Hoàn mãn.

Thiền Thất Tu Tập

(từ ngày 1 đến ngày 3 /1/ 1999):

Mùa đông năm nay Tu Viện Long Beach sẽ có khóa dạy và huấn luyện thiền tọa. Công khóa tọa thiền bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào 10 giờ đêm. Khóa thiền đòi hỏi thiền sinh phải có sức khỏe, kỷ luật, và năng lực dụng công; do đó đạo hữu nào muốn tham gia, xin liên lạc với Tu Viện để lấy mẫu đơn tham dự. Khóa chỉ nhận 30 thiền sinh.

Chương Trình Tu Học:

Lớp Phật pháp chuyên đề: Hiện tại lớp đang học tới phẩm thứ mười một của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh, (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7:30 đến 9 giờ 30.

Lớp Thảo Luận: Về Phật pháp sơ cấp bằng Anh Ngữ, mỗi thứ Tư.

Buddhist Studies (in English):

Introduction to Buddhism, every Wednesday night, from 7:00 - 9:00PM.

Lớp Nghiên Cứu: Tiếp tục tìm hiểu về Thọ Ấm Ma trong Ngũ Thập Ấm Ma của Kinh Lăng Nghiêm. Giảng bằng tiếng Anh và Hoa, mỗi thứ bảy từ 7 tới 9 giờ tối.

Meditation Class: Every Sunday from 8:30 to 10 AM. (Instructions are given in English )

Các bạn đã biết tịnh tọa có thể tham gia ngồi từ 8 đến 10:30 giờ mỗi sáng chủ nhật.

Xin Lưu Ý: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ và Bồ Ðề Hải đã thay đổi địa chỉ. Ðịa chỉ mới là:

Dharma Realm Buddhist Association
(Vạn Phật Thánh Thành)
2001 Talmage Rd.
Talmage, CA 95481-0217
Tel. (707) 462-0939
Fax. (707) 462-0949
E-mail:
bodehai@hotmail.com

Trở về trang nhà | Về đầu trang