Lá Thư Ðầu Xuân

 

Các bạn thân mến,

Mồng một tết là ngày vui khó quên; kẹo mứt, bánh trái, múa lân, đốt pháo thật nhộn nhịp rộn rã. Trẻ em, con cái mặc áo quần mới mừng tuổi cha mẹ, ông bà. Rồi lại lên chùa thắp hương lễ Phật, lễ Tổ, viếng mộ tổ tiên... gia đình sum vầy. Ai cũng vui.

Song ít ai biết mùng một tết cũng là ngày vía đức Di Lặc. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đạo Phật chọn ngày đầu năm làm ngày vía đức Di Lặc. Các bạn nghĩ xem có đức Phật nào thích hợp với không khí vui nhộn của ngày tết như đức Di Lặc chăng? Hãy xem Ngài:

Mặt to mắt lớn,
Lúc nào cũng cười,
Bụng phệ tai dài,
Ai nhìn cũng vui.

Các bạn biết không, ở Trung Hoa, khi bạn vào cổng chùa, cái điện Phật đầu tiên bạn bước vào, chính là điện Di Lặc. Ngài Di Lặc là người đầu tiên ở chùa chào đón các bạn đó. Ví như cánh tay mở rộng, tiếp đón, Ngài là biểu hiện của lòng từ, lòng thương không phân biệt kẻ tốt người xấu. Khi có ai đối xử tệ hại với Ngài, dùng lời xỏ xiên, chửi bới, làm nhục, hay vu oan, Ngài đều nhẫn nhục hết:

Bụng bự hay nhẫn
Nhẫn thiên hạ những chuyện khó nhẫn.

Khi nhẫn nại như vậy, Ngài không hề để lòng một mảy may hiềm hận. Bởi vì Ngài thấy mọi việc ở đời đều không có thực thể. Thế mà những kẻ phàm phu tụi mình nào biết đạo lý ấy, thật đáng hổ thẹn. Ngài rằng:

Mở miệng liền cười,
Cười trần gian những kẻ đáng cười.

Ngài cười là vì Ngài thấy tụi mình cứ đêm ngày tranh chấp, đố kỵ, hãm hại nhau; lại còn chấp trước đeo đuổi, không nhàm mấy thứ danh lợi rác rưới hoài.

Các bạn ơi,

Hồi xưa Ngài Di Lặc có lần hạ phàm, hiện thân làm một vị Hòa Thượng. Ngài lúc nào cũng đeo bên mình một cái bao không biết để đồ vật gì. Song hễ gặp con trẻ nào, Ngài cũng rút từ trong bao ấy ra một món quà tặng chúng, với điều kiện là em ấy niệm một tiếng A-Di-Ðà Phật. Trẻ em nghèo nàn khốn khổ khắp chốn không em nào không biết, không trông mong gặp Ngài. Các bạn biết Ngài tính tình đặc điểm ra sao không: Ðây, Ngài tự mô tả:

Già khờ khoác áo nạp,
Cơm lạt dằng no bụng,
Vá víu đở rét hàn,
Vạn sự tùy duyên thôi!
Hễ ai chửi già khờ
Già khờ tự nói: Giỏi.
Hễ ai đập già khờ
Già khờ lăn ra ngủ.
Khạc nhổ nơi mặt già,
Cứ để nó tự khô.
Già này chẳng tốn công
Bạn cũng không phiền não.
Như thế Ba-la-mật
Ðúng là báu nhiệm mầu,
Thấu rõ lý lẽ nầy,
Lo gì Ðạo chẳng xong?

Vật báu nhiệm mầu của Ngài không gì khác hơn là lòng nhẫn nhục chịu đựng vô song, và nhất là lòng tha thứ không bờ bến.

Thí dụ như có trăm ngàn ức na-do-tha a-tăng kỳ* chúng sanh có năng lực biến ra trăm ngàn ức na-do-tha a-tăng kỳ cái miệng. Trong mỗi một cái miệng ấy phát ra trăm ngàn ức na-do-tha a-tăng kỳ tiếng nói, nào là lời chẳng vui, lời chẳng lành, lời chẳng vừa lòng đẹp ý, lời chẳng đáng thích đáng yêu, lời chẳng phải nhân từ hiền lành, lời chẳng phải của bậc thánh, lời chẳng hợp với ý Phật thánh, lời chẳng gần gũi với bậc thánh, lời vô cùng đáng ghét đáng chán, lời chẳng thể nào nghe lọt tai... Những chúng sanh ấy dùng những thứ lời lẽ trên hủy nhục đức Bồ tát...

Bồ tát bấy giờ không hề giận dữ. Ngài nhẫn chịu và suy nghĩ rằng:

Hôm nay ta gặp cái khổ này, ta phải nhẫn thọ vì ta phải nhớ nghĩ thương yêu chúng sanh, vì ta phải lợi ích chúng sanh, vì ta phải làm chúng an lạc, vì ta phải thương xót chúng sanh, vì ta phải nhiếp thọ dìu dắt chúng sanh, vì ta phải đừng bỏ chúng sanh, vì ta tự giác ngộ và làm kẻ khác giác ngộ, vì ta phải giữ tâm bồ-đề không cho thối sụt, vì ta phải nhắm tới Phật đạo...

(Kinh Hoa Nghiêm)

Do đó Bồ tát nhẫn nại và tha thứ mọi hành động ác ôn của chúng sanh.

Các bạn ơi, hễ mình có lòng tha thứ thì tự nhiên mình không còn nghĩ xấu nghĩ ác về kẻ đó nữa. Và đó là bước đầu để tu tập lòng Ðại Bi đấy:

Hãy nhận thật lỗi mình,
Chớ bàn tới lỗi người.
Lỗi người là lỗi ta,
Ðược vậy mới Ðại Bi.

(H.T.Tuyên Hóa)

Khi lòng mình không nghĩ xấu kẻ khác, không phê bình trách móc, đố kỵ kẻ khác mình mới thanh tịnh đặng. Có thanh tịnh thì mới an lạc. Có an lạc thì mới nhẹ nhàng tự tại. Lúc nào cũng vui, niềm vui bất tận. Vui như thử mỗi ngày đều là Tết vậy. Niềm vui nội tại mà đức Di Lặc biểu lộ bằng nụ cười bất hủ:

Bạn muốn hỏi ta cười cái gì?
Ta hỏi bạn chớ khóc chuyện chi?
Cười khóc đều chẳng lý Trung Ðạo
Chấp trước hai đằng để làm chi?
Một miệng hớp sạch dòng sầu oán
Hai mắt nhìn suốt bọn lợi danh
Mặt mũi Bồ tát chẳng ai rành
Gặp mà không biết uổng lắm thay!

(H.T. Tuyên Hóa)

Bồ Ðề Hải

* Na-do-tha a-tăng-kỳ: Con số vô biên vô cực.

Trở về trang nhà | Về đầu trang