Rèn Luyện Cốt Khí

 

 • Người học đạo phải có cốt cách cứng rắn nhưng phong thái nhu hoà,

 • chí hướng rộng lớn, mà tâm ý thận trọng,

 • cõi lòng rỗng không, song lời nói chân thật,

 • trí huệ cao vút, song biết tiếc phước báo,

 • suy tính việc dài lâu, nghĩ ngợi cần thật tế,

 • thành khẩn phụng vụ người trên, nhưng khiêm cung tiếp đãi kẻ dưới,

 • nhún nhường, nhượng bộ kẻ ngang hàng;

 • Lúc đắc ý chớ buông lung xa xỉ,

 • lúc thất ý đừng bứt rứt thất thác,

 • Làm phước không bằng tiết kiệm phước,

 • Hối lỗi không bằng ít làm lỗi.

 • Phải nhớ thân mạng, thế gian là khổ là không, chớ a dua dòng đời,

 • Áo quần che thân, chớ tham đẹp đẽ,

 • Ăn uống trị đói, đừng ham ngon miệng,

 • Phải luôn tự tỉnh ngộ đời này, rằng kiếp trước mình đã có công hạnh gì mà nay ngồi hưởng của tín thí? Trong 12 thời phải luôn kiểm điểm thân khẩu ý nghiệp xem chúng làm thiện nhiều chăng? Làm ác nhiều chăng? Làm vô ký nhiều chăng? Ðủ sức tiêu hoá tứ sự cúng dường chăng?

 • Nếu chẳng đủ sức thì hãy hổ thẹn giác ngộ, tu tỉnh. Thế thì tự nhiên thói quen sẽ từ từ tiêu trừ, trí quang sẽ từ từ hiển lộ. Ý của Tổ của Phật đều hiển hiện từ một niệm thanh tịnh trong tâm thôi.

Trở về trang nhà | Về đầu trang