THÔNG BÁO

                   Vạn Phật Sám

 

Nhân kỷ niệm một năm Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo trân trọng kính mời chư Ðại Ðức cùng tất cả thiện nam tín nữ đến tham dự các dịp lễ sau:

 

   Ngày                                       Chương Trình                                         Ðịa Ðiểm

06 tháng 6                             Lễ Sái Tịnh (tối)                              Vạn Phật Thánh Thành

                                                                                                      2001 Talmage Road

                                                                                                      Talmage, CA 95481-0217

 

07-25(hoặc 27) tháng 6        Tụng Kinh Hoa Nghiêm                    Vạn Phật Thánh Thành

 

03 tháng 6                             Pháp Hội Niết Bàn Chu Niên              Vạn Phật Thánh Thành

                                              và Lễ Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa

   Thượng Tuyên Hóa Về Các Ðạo

    Tràng Chi Nhánh

 

24 tháng 6                              Lễ Cúng Phụng Xá Lợi                   Kim Luân Thánh Tự

                                               Hòa Thượng                                   235 North Avenue 58

                                                                                                       Los Angeles, CA 90042

 

25-29 tháng 6                       Pháp Hội Tam Thiên Phật Sám        Kim Luân Thánh Tự

 

30 tháng 6                            Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Hòa Thượng

   Hoằng  Pháp tại Nam California

04-05 tháng 7                       Pháp Hội Hộ Quốc, Tiêu Tai             Vạn Phật Thánh Thành

 

06 tháng 7                            Lễ Tốt Nghiệp Trường Ðại Học Pháp Giới

                                             Phật Giáo và Lễ Mãn Khóa Chương Trình

                                             Huấn Luyện Tăng Già & Cư Sĩ

 

07 tháng 7                           Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập          Vạn Phật Thánh Thành

                                            Vạn Phật Thánh Thành   

 

Vào ngày 23 tháng 06, mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng xá lợi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị Tổ Sư khai sáng Vạn Phật Thánh Thành đã nhập Niết Bàn cách đây vừa tròn một năm. Xá lợi của Hòa Thượng có trên mười ngàn hạt. Có hơn mấy ngàn hoa xá lợi và mười hai răng xá lợi. Xá lợi có màu trắng, vàng nhạt, xanh lục, xanh lam. tím, đen huyền, cùng nhiều màu khác. Trong số đó, có nhiều xương xá lợi trên mặt có một lớp kết tủa sáng lấp lánh như ngọc thạch, rất hy hữu.

 

Kinh Phật chép rằng xá lợi được kết tinh qua sự huân tu Giới, Ðịnh, Huệ. Xá lợi là vật rất hiếm có, là phước điền tối thượng, và cũng rất hệ trọng đối với công đức tu Lục ba La Mật. Do đó, những người sau khi nhục thân được thiêu hóa mà có xá lợi còn lại tức là họ đã đạt được sự thành tựu đáng kể về mặt Giới, Ðịnh, Huệ. Một đệ tử của Hòa Thượng đã xúc động nói: "Sư Phụ cả đời đã giảng Kinh thuyết Pháp trong hơn mấy mươi ngàn Pháp Hội, thảo nào răng của Ngài cũng thành xá lợi!" Một vị đệ tử khác tiếp lời: "Sư Phụ là người chỉ nói lời chân thật cho nên răng của Ngài trở thành xá lợi!"


Trở về trang nhà | Về đầu trang