Thơ : Hoa Năm Nay

 

Kim niên hoa tỷ khứ niên hảo,

Kim niên nhân tỷ khứ niên lão.

Thuỳ tri nhân lão bất như hoa,

Khả tích hoa lạc quân mạc tảo.

 

Năm nay hoa đẹp hơn năm ngoái,

Năm mới người già hơn năm cũ.

Ai hay người già chẳng như hoa,

Tiếc thay hoa rụng có ai màng.


Trở về trang nhà | Về đầu trang