English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

2. Sửa Chữa Chùa Chiền, Cầu Ðường

Sau khi cầu nguyện và vái lạy Bồ-tát, vợ chồng Tiêu Ngọc Ðường cùng nhau đi viếng chùa. Thấy chánh-điện bị hư hại nặng nề, ngói bể, tường xiêu, lại thêm mái dột làm mặt mày mình mẩy thánh-tượng ướt đẫm chẳng khác nào mồ hôi tuôn đổ, khiến lòng họ buồn đau vô hạn, nên đã phát nguyện trùng tu. Sau đó lại thấy cây cầu ở cửa đông huyện Vĩnh-Xuân từ lâu bỏ phế, sợ người qua lại gặp hiểm nguy, họ vội mướn thợ tu bổ. Cho nên, chẳng bao lâu chùa và cầu đều trở thành mới mẻ, đẹp đẽ lạ thường.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:  

                                     Tu phước tu huệ, tu tự miếu.

                                              Tu đạo tu đức, tu kiều lương.

                                              Tu nhân tu quả, tu chư kỷ,

                                              Tu thiện tu nhân, tu tự cường.  

Dịch :  

                                               Cất chùa đúc tượng với xây cầu,

                                               Công đức tu hành thật rộng sâu,

                                               Tu quả tu nhân, tu tự tánh,

                                              Tu hoài tu mãi, phước dài lâu. 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang