THÔNG BÁO

 Lễ An Vị Phật  

 Tu Viện Phật Giáo Berkeley sẽ tổ chức Lễ An Vị Phật vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 06 tháng 10 năm 1996. Trân trọng kính mời quý Phật tử và thân hữu đến tham dự.      

              Ðịa điểm:

                             Tu Viện Phật Giáo Betkeley

                              2304 McKinley Avenue

                              Berkeley, CA 94703

             Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: (510) 848-3440     


Ðịa Tạng Thất

 

Khóa lễ tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm danh hiệu Ðịa Tạng Vương Bồ Tát sẽ được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 9 năm 1996. Kính mời quý đạo hữu tinh tấn tham gia.  

            Ðịa điểm:    

                           Vạn Phật Thánh Thánh

                            2001 Talmage Road

                            Talmage , CA 95481-0217  

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: (707) 462-0939

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang