Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Trong Năm 1996

 

Tháng              Ngày                      Pháp Hội

   01                   07              Lễ  Vía Ðức Phật A Di Ðà

      

   01                08-29           Thiền Thất (3 tuần )

 

   01                   27              Kỷ Niệm Ngày Ðức Phật Thích Ca Thành Ðạo

 

   02                   19              Vía Bồ Tát Di Lặc/Tết Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

 

     3                   26              Kỷ Niệm Ngày Ðức Phật Thích Ca Xuất Gia

 

                          31              Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

 

   3-4           31/3-06/4         Quán Âm Thất

 

   4-5           28/4-22/5         Vạn Phật Bảo Sám

 

    5                    03              Sinh Nhật Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

                          19              Lễ Phật Ðản

 

    6                 07-27            Khóa Tụng Kinh Hoa Nghiêm

 

                          25               Kỳ Niệm Ngày Niết Bàn Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (ngày 10 tháng 5 âm lịch)

 

    7                   04                Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

 

                         06                Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành

 

                         28                Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Ðạo

 

  2-7            28/7-03/8          Quán Âm Thất

                                      


Trở về trang nhà | Về đầu trang