Thông Báo

 

Bát Quan Giới & Phật Thất

 

Chùa Kim Luân sẽ tổ chức lễ Truyền Bát Quan Trai Giới và một ngày Phật Thất vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 01 năm 1996. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta dụng công. Kính mời quý đạo hữu tinh tấn tham gia.

 

                        Địa điểm:

                                                Chùa Kim Luân

                                                235 N. Avenue 58

                                                Los Angeles , CA 90042

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Ni Cô Hằng Ưu, Tel or Fax (213) 258-6668  

 

Chương Trình Thuyết Giảng Phẩm Phổ Môn--Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

 

                    Địa điểm:

                                                Chùa Kim Thánh

                                                11455 Clayton Road

                                                San Jose , CA 95127

 

                        Thời gian: Mỗi sáng Chủ Nhật, từ 9.30AM - 11.00PM

 

                        Chủ giảng: Thầy Thích Hằng Thật

 

                        Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (408) 923-7243


Trở về trang nhà | Về đầu trang