Vietnamese|English

Ngữ Lục

 Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

(tiếp theo)

1. Tu hành

 

*      Nếu muốn không chết, phải sống như người đã chết--tức là phải giữ mình đừng tham lam, sân hận, si mê.

 

*      Người học Đạo nhất quyết phải phát nguyện. Nguyện lực có khả năng thôi thúc chính mình tiến tu theo Chánh Đạo, không lạc đường tà.  Nhưng phát nguyện mà không hành thì giống như cây có hoa mà không đơm trái, thật vô ích!

 

*      Dùng lưỡi để thuyết Pháp thì tích tụ công đức. Cũng dùng lưỡi nhưng lại nói lời thị phi thì tạo nghiệp tội. Thay vì thuyết Pháp mà lại nói những lời vô nghĩa, thị phi là tạo một vạn hai ngàn nghiệp tội.

 

*      Người tu Đạo đối với kẻ trong người ngoài, già, trẻ, lớn, nhỏ, kẻ sang người hèn, đều thường dùng tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, thì tự nhiên sẽ nãy sanh cảm ứng.

 

*      Tu Đạo là tu chân thành và thiết thật, nên có câu: “Tâm thành thì linh ứng.”

 

*      Chúng ta sống trên thế gian này, luôn luôn phải làm việc lành. Mỗi hơi thở, sức lực đều phải hành thiện tích đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào thiện căn đời trước mình đã trồng mà tận hưởng hết phước báo.

 

*      Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh thành Pháp-khí, nên có câu: “Mượn cái giả để tu việc chân thật. Túi da hôi thối này chỉ là căn nhà tạm bợ.” Chúng ta trú tại căn nhà này để tu Đạo, nghĩa là mượn ngôi nhà “Sắc thân” giả tạm để tu thành Pháp thân chân thật.

 

*      Nếu tâm tham lam tràn trề, không biết đủ, thì tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục. Nếu tâm sân hận quá nhiều, từ sáng đến tối luôn giận dữ, thì sẽ trở thành ngạ quỷ. Nếu tâm ngu si nặng nề, chỉ làm những việc ngu xuẩn thì sẽ biến thành thú vật.

 

*      Khuyết điểm lớn nhất của chúng sanh là si ái--ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ được. Nếu chuyển được tâm háo sắc  thành tâm tu học Phật pháp, từng giờ từng phút không lãng quên việc tu học, thì sẽ mau chóng thành Phật.

 

*      Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ nói mình đã khai ngộ. Bậc thánh nhân xuất thế tuyệt đối không tiết lộ chân tướng. Phàm những kẻ tự xưng là Phật là Bồ-tát đều là tà ma.

 

*      Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những hành vi kín đáo im lặng, tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, khiến người khác đều kính nễ. Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ hãi, vì nếu sợ hãi thì họ sẽ lánh xa.

 

*      Mọi người đều có ba thằng giặc phiền não--đó là tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta không cần phải diệt trừ chúng mà hãy chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ-đề.

 

2. Trì Giới, Nhẫn Nhục

 

*      Người tu hành phải tu tướng vô ngã, tu đến mức độ không còn cái “ta.” Nếu không còn cái “ta” thì có thể nhẫn thọ được hết tất cả, cảnh giới nào đến tâm đều không động, tự xem mình ví như hư không.

 

*      Thành Phật không phải dễ! không chặt đứt tâm tham dục mà mong thành Phật thì không khi nào được. Người đời nay đa số đều thích cầu may, đi đường tắt, dễ dàng bị cuốn hút bởi những việc huyền ảo, lạ kỳ; do đó bị mê hoặc, lac vào lưới ma.

 

*      Tại sao nói láo? Vì sợ mình bị mất quyền lợi, sợ bị thua thiệt.

 

*      Nếu phạm giới dâm dục thì dễ dàng phạm giới sát hại, ăn cắp và nói láo. Vì thế, giới dâm dục bao gồm các giới sát hại, trộm cắp và nói láo.

 

*      Giữ Năm Giới, làm Mười Điều Lành thì được sanh lên cõi trời, cõi người. Nếu còn tâm tham lam, sân hận, ngu si, thì sẽ đọa lạc vào ba đường ác.

 

*      Nếu hiểu rõ Giới Luật thì có thể thâm nhập toàn cõi Phật Pháp. Nếu không hiểu Giới Luật thì giống như mây bay trên trời, lơ lơ lửng lửng, không có một điểm tựa căn bản.

 

*      Căn bản của Giới Luật chỉ có một điều, đó là không ích kỷ.

 

*      Tinh tấn trì Giới chủ yếu là ngay tại những nơi không ai thấy. Không phải chỉ tinh tấn trì Giới trước mặt người khác mà khi ở một mình cũng phải luôn luôn tinh tấn, siêng năng, nghiêm trì Giới Luật.

 

*      Chúng ta học Phật Pháp tức là học không não hại kẻ khác. Là Phật tử, phải nên ăn chay; vì nếu ăn thịt tức là làm tổn hại sinh mạng của những chúng sanh khác.

 

*      Ăn chay là phải chịu thiệt thòi vì không thể hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời. Nhưng nếu không ăn chay mà lại ăn thịt loài vật thì sau khi chết phải tới địa phủ để thanh toán nợ nần. Tôi lấy lương tâm mà nói thật cho quý vị biết rằng: Nếu mọi người không ham “khoái khẩu,” không tham hưởng thụ, thì sau khi chết sẽ không phải ra toà!

 

*      Người học Phật mà không giữ Giới Luật thì cũng giống như chiếc bình không đáy; đổ nước vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu. Thế nên phải nghiêm trì Giới Luật thì từ từ sẽ đạt tới cảnh giới vô-lậu.

 

*      Cho dầu tu pháp môn gì đi nữa, chúng ta cần phải có tâm nhẫn nhục thì mới thành tựu. Nếu không có tâm nhẫn nhục thì không thể thành tựu trong bất cứ pháp môn nào.

 

*      Người xuất gia tu Đạo gì? Đạo Nhẫn Nhục!

 

*      Nhẫn là hạt châu vô giá mà người người không biết đào tìm. Nếu biết cách dùng thì muôn sự đều tốt lành.

 

*      Người tu Đạo cần phải nhẫn những gì mà kẻ khác không thể nhẫn, nhường nhịn những gì mà kẻ khác không thể nhường nhịn, ăn mặc những gì mà kẻ khác không thể ăn mặc. Nói chung, là phải thọ nhận những gì mà người khác không thể thọ nhận.

 

(còn tiếp)

Return to homepage | Top of page