Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Tháng 12/1995 - 03/1996

    

 

Tháng

 

Ngày

 

Pháp Hội

 

 

12/1995 - 01/1996

 

24/12 - 06/01

 

A-Di-Đà Thất (2 tuần)

 

 

01/1996

 

07

 

Lễ Vía Đức Phật A-Di-Đà

 

 

01

 

08 - 29

 

Thiền Thất (3 tuần)

 

 

 

02

 

 

19

 

Tết Nguyên Đán

Vía Đức Bồ Tát Di Lặc

Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

 

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang