Vietnamese|English

Tin Đưa Sư Phụ Về Cõi Hư Vô  

 

Đại Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa đã viên tịch ngày 10 tháng 5 năm Ất- hợi (07 tháng 6 năm 1995) tại Los Angeles. Thánh lễ Trà-tỳ đã được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thánh Thành ở miền Bắc Cali vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Những ngọn lửa dâng cao màu thanh thiên đã thiêu hóa nhục thân Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa trước nỗi buồn rầu cảm xúc của hơn hai ngàn tứ chúng đệ tử tụ hội lại từ bốn phương trời.

 

Mặc dù Hòa Thượng đã ra đi, nhưng tinh thần vô vị kỷ, chỉ vì mưu cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sanh của Ngài sẽ vĩnh viễn hiện hữu trong tâm khảm của tất cả mọi người.

 

Lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7, quý ngài Trưởng Lão Nam-tông và Bắc-tông đã chủ trì lễ Di Quan từ Niết-Bàn Đường đến Tổ Đình tại tiền đường của Vạn Phật Điện. Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa là vị tổ thứ chín của dòng thiền Quy-Ngưỡng. Hơn hai ngàn đệ tử từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và các quốc gia Á và Âu để trở về Vạn Phật Thánh Thành tham dự Thánh Lễ Trà-Tỳ.

 

Lúc 8 giờ rưỡi sáng, khởi đầu bằng Lễ Tưởng Niệm Sư Phụ. Hòa Thượng Minh-Dương, Phó Chủ tịch Trung Quốc Phật Giáo Hiệp Hội, đã nhân danh Chủ Tịch Hội là ngài Triệu-Phác-Sơ để đọc bản điện văn phân ưu.

 

9 giờ 45 phút, cử hành Lễ Cúng Dường. Tất cả tứ chúng đã chuyền tay 108 cúng phẩm của các đệ tử dâng lên Sư Phụ một lần cuối trước khi cử hành Thánh Lễ Trà-Tỳ.

 

Sau hết là Lễ Hỏa Táng vào lúc 3 giờ chiều. Hơn hai ngàn đệ tử và tứ chúng thuộc mọi thành phần xã hội đứng sắp hàng một và từng người bước vào Tổ Đình để chiêm bái nhục thân Sư Phụ trước khi thiêu hóa.

 

Vào lúc 3 gìờ chiều, Kim-quan được chuyển đến hỏa đàn, và theo sau là đoàn đệ tử thành tâm đồng thanh niệm Phật. Đúng 4 giờ 20, Đại Pháp Sư Minh-Dương gương cao ngọn đuốc, đọc một bài kệ, rồi hô to: “Thiêu hóa!” Tất cả đệ tử cùng quỳ xuống và cúi đầu để vĩnh biệt vị Ân Sư kính mộ.

 

Sáng ngày 29 tháng 7, trước đông đủ tứ chúng đệ tử tụ họp tại một cánh đồng trống trước Ngũ Quán Trai Đường, quý Thầy Hằng Thực, Thầy Hằng-Lai cùng với Ngài Chân-Nhất, trụ trì Bảo Nguyên Tự từ Costa Rica đến, đồng bước lên võng của chiếc khí cầu với hộp đựng tro. Khí cầu từ từ lên cao, rồi từ trên không trung, tro của Hòa Thượng được rải xuống trên địa phật của Vạn Phật Thánh Thành, kết thành những làn mây mờ ảo rồi biến dần vào cõi hư không, đúng như lời di giáo của Ngài:

 

‘Khi tôi đến, tôi không có gì cả;

khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả.

Tôi không muốn để lại

dấu vết gì trên thế gian.

Tôi từ hư không đến.

Tôi sẽ trở về hư không.”

 

Dù cho Hòa Thượng không muốn để lại một dấu vết nào trên thế gian này, nhưng công đức hoằng Pháp tại Tây phương, phiên dịch kinh điển, thiết lập đạo tràng và học đường của Ngài lúc còn tại thế đã gieo hạt giống Bồ-đề và đã gây được ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp dân chúng Tây phương. Những dấu ấn đó của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ với thời gian.

 

Tiến sĩ Ron Epstein, Giáo sư Triết-học trường Đại học San Francisco State University tại San Francisco và là một đệ tử người Mỹ của Ngài đã nói: “Dù đa số đệ tử của Sư Phụ là gốc Trung Hoa, nhưng chắc chắn trong tương lai mọi người sẽ tưởng nhớ đến Ngài đã đem Phật Giáo đến Tây phương.”

 

Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa đã vĩnh viễn ra đi, nhưng vẫn còn âm vang lời di huấn:

 

“Quét sạch tất cả các pháp.

Ly khai tất cả các tướng.”

 

Và cuối cùng, Ngài đã trao lại cho các đệ tử ba trách nhiệm quan yếu:

 

*      tiếp tục hoằng dương Phật Pháp,

*      phiên dịch kinh điển Phật Giáo,

hoàn mãn sự nghiệp giáo dục

Trở về trang nhà