Thông Báo

Chương Trình Thuyết Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác

 

Địa điểm:

                                    Chùa Long Beach

                                    3361 East Ocean Blvd.

                                    Long Beach , CA 90803  

                        Thời gian: Thứ Sáu, 7.00PM – 9.30PM           

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (310) 438-8902

 

 

Pháp Hội Sám Hối

 

                    Địa điểm:

                                    Pháp Giới Thánh Thành

                                    1029 West Capitol Avenue

                                    West Sacramento , CA 95691

 

Lịch Trình:

                                    07/10/1995, 1.30PM: Đại Bi Sám

                                    08/10/1995, 8.30AM: Kim Cang Bảo Sám

                                    14/10/1995, 1.30PM: Đại Bi Sám

                                    15/10/1995, 8.30AM: Từ Bi Tam Muội Thủy Sám

                                    21/10/1995, 1.30PM: Đại Bi Sám

                                    28/10/1995, 1.30PM: Đại Bi Sám

                                    29/10/1995, 8.30AM: Hoa Nghiêm Sám

                                    05/11/1995, 1.30PM: Đại Bi Sám

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (916) 374-8268


Trở về trang nhà | Về đầu trang