Thông Báo

Tam Đàn Đại Giới Lần Thứ Tám & Đại Pháp Hội Thủy-Lục-Không

 

Địa điểm:

                        Vạn Phật Thánh Thành

                        2001 Talmage Road

                        Talmage , CA 95481-0217

 

Lịch Trình:

                       

22-24/9, 1995: Truyền Thọ Tam Đàn Đại Giới

                        24/9/1995: Truyền Thọ Bồ-Tát Giới Tại Gia

                        24/9/1995: Truyền Thọ Tam Quy, Ngũ Giới

 

25/9-01/10, 1995: Đại Pháp Hội Hộ Thế Tiêu Tai Thủy-Lục-Không

30/9/1995: Truyền Thọ U-Minh Giới

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (707) 462-0939

 

 

Chương Trình Thuyết Giảng Kinh Hoa-Nghiêm

(bằng tiếng Anh và tiếng Quan-Thoại)

 

Địa điểm:

                        Chùa Phước Lộc Thọ

                        4140 Long Beach Blvd.

                        Long Beach , CA 90807

 

Thời gian:

                        Thứ Bảy, từ 7.00PM - 9.00PM 

                        (từ 6.00PM – 7.00PM: Hướng dẫn Thiền tập

  

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (310) 438-8902


Trở về trang nhà | Về đầu trang