Vietnamese|English

Lễ Di Chuyển Kim-Quan Về

Vạn Phật Thánh Thành

(trích Thế Giới Nhật Báo ngày 18/6/1995)

 

 

Cả đoàn xe khởi hành chậm rãi. Đại chúng đứng hai bên đường nghiêm trang chắp tay trước ngực, kính cẩn tiễn đưa Kim-quan Hòa-Thượng Tuyên-Hóa từ Los Angeles về lại Vạn Phật Thánh Thành ở miền bắc California. Ngài viên tịch đã được 10 ngày.

 

Chiều ngày 16/6/95, tại Tu-viện Long Beach ở miền nam California đã cử hành Lễ Phóng-sanh và Lễ Di-quan. Những ngày trước đó, thời tiết nắng ấm; nhưng bổng nhiên vào ngày 16, nhiệt độ xuống thấp, trời có mây và đổ mưa. Hình như trời đất cũng đượm màu u buồn, tang tóc trong buổi lễ Di-quan này. Các đệ tử vùng Los Angeles cùng tháp tùng Kim-quan Hòa-Thượng tiến về miền Bắc. Đoàn xe đến Vạn Phật Thánh Thành vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Bảy, 17/6/95.

 

Trên cổng tam quan Vạn Phật Thánh Thành, một tấm lụa màu vàng được chăng ngang với dòng chữ đỏ: “Cung Nghinh Lão Hòa-Thượng Tuyên-Hóa, Tổ-Sư Sáng Lập Vạn Phật Thánh Thành

 

Sau khi Kim-quan Hòa-Thượng qua khỏi cổng tam quan, tứ chúng Phật tử sắp hàng trật tự nối tiếp theo sau, trang nghiêm chắp tay thành tâm niệm Phật trong lúc các vị đệ tử xuất gia của Ngài kính cẩn chuyển Kim-quan vào Vạn Phật Điện. Trên đường bao quanh Vạn Phật Điện có trần thiết mười ngàn tượng Phật mà Hòa-Thượng đã đúc lúc Ngài còn sinh tiền.

 

Sau đó, Kim-quan được chuyển từ Vạn Phật Điện đến Vô-Ngôn Đường, là cư thất của Ngài trước khi viên tịch. Trước kia, Hòa-Thượng thường thuyết Pháp hoặc giảng Kinh tại Vạn Phật Điện hay tại Diệu-Ngữ Đường. Sau giờ ngọ, tứ chúng sắp hàng trước Vô-Ngôn Đường để tuần tự chiêm ngưỡng Kim-thân Ngài. Có nhiều đệ tử thấy tướng mạo của Ngài rất giống Thiền-tông Lục Tổ Đại-Sư.

 

Tại Vạn Phật Thánh Thành, tuân theo lời di huấn của Hòa-Thượng, hằng ngày tứ chúng đệ tử đồng tâm niệm Phật và tụng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa-Nghiêm tại ba địa điểm bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa. Cảnh giới Hoa-Nghiêm bao trùm toàn cõi hư không Pháp giới, vô cùng vô tận như di ngôn của Hòa-Thượng Tuyên-Hóa:

“Tôi từ hư không đến.

Tôi trở về hư không.”

 

Chư Phật tử! Nếu có chúng sanh nên do Niết-Bàn mà được độ, thời Đức Như-Lai vì họ mà thị hiện Niết-Bàn. Nhưng thật ra, Đức Như-Lai không sanh, không mất, không có diệt độ.”

 

Kinh Hoa-Nghiêm, Phẩm Như-Lai Xuất Hiện

Trở về trang nhà