Danh Từ Phật Học  - Duyên Giác

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

 

Duyên Giác Thánh Hiền,

Cô phong độc miên.

Xuân hoa thu tạ,

Thập nhị liên hoàn.

 

Duyên Giác Thánh Hiền. Bậc thánh nhân khai ngộ khi có Phật xuất thế thì gọi là Duyên Giác, còn khi không có Phật xuất thế thì gọi là Độc giác vì họ tự khai ngộ lấy chính họ.  

Các bậc Duyên Giác thích cô phong độc miên (ngủ một mình trên đỉnh núi trơ trọi), và thường:

Xuân xem trăm hoa nở,

Thu ngắm lá vàng rơi.

và qua những hiện tượng “thu đến, hoa xuân rụng,” các Ngài thấu triệt được rằng tất cả sự vật đều có sự sanh diệt tự nhiên của chúng.  

Thập Nhị Liên Hoàn ( mười hai mối liên hoàn). Bậc thánh nhân Duyên Giác tu Mười Hai Liên Hoàn--Mười Hai Nhân Duyên:  

 1. Vô minh. Các Ngài quán sát xem vô minh là từ đâu đến, và vì sao lại có vô minh.

 1. Hành (Làm). Có vô minh tất có hành động, có làm. Có làm, tức là có sự thể hiện, biểu lộ bằng hành động; như thế, tức là có ý thức.

 1. Thức. Thức nghĩa là sự phân biệt; hễ có tâm phân biệt tất có phiền não.

 1. Danh, Sắc. Đây chính là rắc rối, phiền toái. Hễ có danh thì có sự phiền hà của danh, có sắc thì có sự phiền hà của sắc. Danh tiếng và hình sắc là những thứ phiền toái, phiền toái chính là danh với sắc! Khi các bạn chưa hiểu thì có phiền toái của chưa hiểu, vì thế mà bạn muốn hiểu cho bằng được.

 1. Lục Nhập. Do vì muốn hiểu, muốn biết rõ, nên sanh ra Lục Nhập--mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

 1. Xúc. “Xúc” là đụng chạm, sờ mó. Vì sao muốn có sự tiếp xúc, đụng chạm? Vì muốn tìm hiểu, muốn biết rõ nên mới tiếp xúc mọi nơi--đông, tây, nam, bắc, trên, dưới.

 1. Thọ (Cảm Nhận). Sau khi tiếp xúc thì có sự cảm nhận. Chưa gặp khó khăn thì cảm thấy rất dễ chịu, nhưng hễ vấp phải chướng ngại rồi thì cảm thấy rất khó chịu.

 1. Ái. Hễ có cảm nhận rồi thì liền sanh lòng yêu mến, ưa thích. Vì sao chúng ta có cảm nhận bất an? Vì chúng ta có lòng yêu chuộng này. Có yêu thì có ghét--gặp cảnh giới thuận thì sanh lòng ưa thích, mà gặp cảnh giới không thuận thì lại sanh ra chán ghét.

 1. Thủ (Giữ). Những gì mà các bạn yêu thích thì các bạn muốn chiếm làm của sở hữu cho riêng mình, do đó mà sanh ra “thủ.”

 1. Hữu (Có). Tại sao các bạn muốn thỏa mãn những ước muốn của mình? Vì muốn chiếm hữu, muốn có--do đó mà có “hữu.”

 1. Sanh. Khi những thứ mà bạn muốn đạt được đã thuộc về các bạn rồi, thì chính vì những thứ sở hữu này mà có sự tái sanh ở kiếp sau.

Lão, Tử (Già, Chết). Có kiếp sau và còn có cả sự già và chết nữa.

Trở về trang nhà | Về đầu trang