Tổ Sư Phật Giáo Nhập Niết-Bàn

 

Pháp-chủ Tổng Hội Phật-Giáo Pháp-Giới, Tổ-sư sáng lập chùa Vạn Phật Thánh Thành, vị Tổ thứ chín Thiền-tông Quy-Ngưỡng, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa, đã viên tịch ngày mồng 10 tháng 5 năm Ất-hợi, tức ngày 07 tháng 6 năm 1995, tại Los Angeles.

 

Bốn chúng đệ tử tại Vạn Phật Thánh Thành cùng các đạo tràng chi nhánh đồng cử hành Pháp-hội tụng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cùng niệm Phật trong suốt 49 ngày, từ ngày 07 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7, 1995.

 

Kim quan của Ngài hiện được thiết đặt tại Vô Ngôn Đường, Vạn Phật Thánh Thành, Thánh Lễ Trà-Tỳ sẽ được cử hành trong ba ngày, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, 1995. (Xin các đoàn thể Phật-giáo miễn phúng điếu vòng hoa. Mọi tịnh tài cúng dường sẽ được dùng vào việc hoằng Pháp, giáo dục và phiên dịch kinh điển.)

 

Ủy-ban Danh-dự của Pháp-hội Truy Ân Đại Lão Hòa Thượng Tuyên-Hóa gồm có chư tôn túc Hòa thượng từ Trung-quốc, Đài-loan, Ấn-độ, Anh-quốc v.v… cùng các đại diện đoàn thể tôn giáo và chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương:

 

-     Chư tôn Hòa thượng: Bạch-Vân, Dharmananda, Diệu-Liên, Duy-Giác, Húc-Lãng, Minh-Dương, Nhân-Tuấn, Nhật-Thường, Sám-Vân, Sumedho, Thọ-Dã, Trí-Định.

-     Pete Wilson, Thống-đốc Tiểu-bang California ;

Frank Riggs, Dân-biểu Quốc-hội;

Frank Jordan, Thị-trưởng Thành phố San Francisco ;

A.C. Bud Harrison, Thị-trưởng Thành phố Burlingame ;

Charles Rough, Tổng-quản Thị trấn Ukiah;

John K. Rogers, Linh-mục Công-giáo và Giáo-sư trường Đại-học HumBoldt.

-     Bốn chúng đệ tử thuộc Tổng Hội Phật-Giáo Pháp-Giới tại Vạn Phật Thánh Thành cùng các đạo tràng chi nhánh.

-     Đại diện gia quyến: Bạch Ngọc Đường, Nam Kim Chi

 

Địa chỉ liên lạc: Vạn Phật Thánh Thành

                        2001 Talmage Road

                        Talmage , CA 95481-0217

                        Tel: (707) 462-0939

                        Fax: (707) 462-0949

 

Trở về trang nhà