Vietnamese|English

Sơ Lược Phật Sự Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Tại Phương Tây  

 

Hòa Thượng giải thích rằng Phật sự trong đời Ngài được phân làm ba lãnh vực:

 

  1. Đem giáo lý chính thống của Đức Phật qua phương Tây và thành lập ở đây một cộng đồng Tăng-già chánh truyền.

 

  1. Tổ chức và hỗ trợ việc phiên dịch toàn bộ giáo điển Phật giáo sang tiếng Anh cũng như các tiếng khác ở Tây-phương.

 

  1. Quảng bá một nền giáo dục hướng thiện qua việc thành lập các trường Trung-học và Đại-học.

 

Bước đầu tiên của kế hoạch thiết lập một cộng đồng Tăng-lữ tại Tây-phương đã được hoàn thành năm 1969 khi năm đệ tử trẻ tuổi người Mỹ thọ Cụ-túc giới, trở thành Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni.

 

Năm 1972, Hòa thượng là Pháp-chủ Giới-đàn Truyền Giới đầu tiên được tổ chức ngoài Á-châu. Trên 200 vị Tăng, Ni từ nhiều nước trên thế giới đã được Ngài truyền Giới.

 

Giáo huấn căn bản mà Ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh của chư Tăng, Ni là:

 

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh

Xả mình vì Phật sự.

 

Tạo mạng là bổn phận.

Sửa mình là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì, thấu suốt việc ấy.

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy.

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

 

Năm 1969, Hòa Thượng thành lập HộiDịchKinh, một cơ sở chuyên phụ trách việc phiên dịch và in kinh điển Phật-giáo, và đã xuất bản được trên 200 dịch phẩm.

 

Năm 1976, song song với việc thành lập Viện Đại-học Pháp-giới, Ngài đã mở trường Tiểu-học Dục-Lương, Trung-học Bồi-Đức, và tài trợ học bổng cho các sinh viên, học sinh ưu tú hay nghèo khó.

 

Suốt đời, Ngài nổi danh vì đức khiêm cung vô ngã và lòng từ bi vô biên đối với chúng sanh. Để quét tan màn vô minh vốn trùm phủ trí huệ chân thật, Ngài hành Đạo không biết mệt mỏi, cũng chẳng lưu tâm đến sức khỏe và phúc lợi cho chính mình. Ngài luôn xả thân để đem hòa bình an lạc cho thế giới, cho mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, quốc gia. Mùa thu năm 1962, chỉ ít lâu sau khi Ngài đặt chân đến Mỹ-quốc, cuộc hành quân ở Vịnh Con Heo ( Cuba ) đã xảy ra. Thấy rõ sự đe dọa nghiêm trọng của các hỏa tiễn dàn ra ở Cuba, Ngài đã tuyệt thực suốt 35 ngày, chỉ uống nước thay cơm, hồi hướng công đức nhằm chấm dứt sự tranh chấp giữa đôi bên.

 

Kim chỉ nam cho suốt cuộc đời của Ngài và các đệ tử là Sáu Đại Tôn Chỉ: Không Tranh, Không Tham, Không Cầu, Không Ích-Kỷ, Không Tự Lợi, và Không Nói Dối.

Trở về trang nhà